Flyttar fram positionerna

SMP Parts tillverkar redskap för grävmaskiner och är marknadsledande på skopor och redskapsfästen i Sverige och Norge, där det ställs stora krav på produkterna på grund av de nordiska markförhållandena.

Verksamheten

Bolaget har en tredje produktlinje i form av en tiltrotator vilken marknadsförs under namnet Swingotilt® och som är en del som placeras mellan grävmaskinen och skopan, vilket gör den vridbar. Tiltrotatorn gör det möjligt att gräva på små, svåråtkomliga utrymmen till exempel vid anläggning av mindre vägar och för servicejobb. Produkten har fram till nyligen varit en unik nordisk företeelse, men har etableras även i andra nordeuropeiska länder och på andra kontinenter. Bolagets framtida expansion kommer framförallt att ske runt detta produktområde och ska kompletteras med ett enklare lokalt producerat skopsortiment. Företagets satsningar på nya marknader står högt på dagordningen, framför allt genom ökad aktivitetsnivå i Europa. Bolaget har under året ökat sina marknadsaktiviteter på befintliga marknader – Sverige, Norge, Tyskland och Nederländerna/Belgien och har etablerat sig i Finland, Danmark och UK.