Nevisense går in i kommersialiseringsfasen

SciBase startade som ett forskningsprojekt på Karolinska Institutet och bolaget har utvecklat en unik produkt, Nevisense, för att upptäcka malignt melanom.

Verksamheten

Nevisense patenterade diagnosteknik bygger på elektriska impulser som med olika frekvenser skickas genom det undersökta hudområdet. En algoritm som tränats att identifiera malignitet ger sedan inom några sekunder information om hur elakartade förändringarna är. Metoden har uppvisat mycket goda resultat i omfattande kliniska studier. Den senaste, som gjordes på 22 kliniker i Europa och USA, är den största studien som någonsin gjorts inom detta område. Den nya tekniken ger läkarna ett hjälpmedel som objektivt kan mäta risken för att förändringarna i hudfläckarna är elakartade. Metoden kommer att kunna spara stora kostnader i vårdkedjan då man kan undvika onödiga och dyra ingrepp och analyser samtidigt som den kan identifiera melanom som idag riskerar att feldiagnosticeras vid användning av visuella metoder för upptäckt. Resultaten från studien understryker att Nevisense kan bidra till en enklare och tidigare upptäckt av malignt melanom och därigenom potentiellt räddar liv. Scibase noterades på Nasdaq First North i juni 2015.