Sätter en ny standard för testning och utveckling av fordons drivlinor

Rototest International, med huvudkontor i Rönninge söder om Stockholm, är en global leverantör av högpresterande och patenterade lösningar för testning av fordon och deras drivlinor. Tillämpningar finns främst inom området forskning och utveckling i bilindustrin och hos universitet och högskolor, men även inom kvalitetskontroll, racing och eftermarknad.

Verksamheten

Till skillnad från traditionell testteknik med ”rullande landsvägar” så erbjuder Rototests innovativa navkopplade mätutrustning en långt högre mätnoggrannhet, bättre repeterbarhet, större flexibilitet och en högre kostnadseffektivitet. Rototest erbjuder ett fullständigt sortiment av flexibla fordonstestsystem för applikationer från traditionell fordonstestning till utveckling av nästa generations el- och hybridfordon. Rototests testsystem fungerar så att hjulen på fordonet tas av och ersätts av maskiner, så kallade dynamometrar. Fordonet kan sedan köras som om det skulle vara på vägen och därigenom kan mätning ske med större noggrannhet och till en lägre kostnad.