Nordens ledande bränslecellsbolag

PowerCell Sweden AB (publ) är Nordens ledande bränslecellsbolag, som utvecklar och producerar miljövänliga elkraftsystem för stationära och mobila kundapplikationer.

Verksamheten

PowerCells unika patenterade bränslecellsplattformar, drivs av ren, miljövänligt producerad vätgas med enbart el, värme och vatten som utsläpp. Bränslecellerna är designade för att även klara reformerad vätgas, exempelvis från biogas, naturgas, biodiesel eller standarddiesel. I det fall vätgasinfrastruktur saknas, så har PowerCell kombinerat sin ledande bränslecellsoch reformerteknologi och utvecklat ett bränslecellssystem, PowerPac, som omvandlar standarddiesel, via vätgas, till el. Detta sker på ett energieffektivt och miljövänligt sätt, där utsläppen av kolmonoxid, kväveoxider och partiklar elimineras helt och koldioxiden kraftigt reduceras jämfört med en traditionell dieselmotor. Powercell har ett modulsystem av bränslecellsplattformar som kan anpassas utifrån kundens behov, från ca 1–100 kW. PowerCell Sweden AB (publ) är listat på First North vid Nasdaq Stockholm och är en industriell spin-out från Volvokoncernen. Bland de största ägarna finns Midroc New Technologies, Fourier Transform, Finindus och Volvo Group Venture Capital.