Unik medicinteknik skapar global potential

OssDsign är ett Uppsalabaserat medicintekniskt företag som designar, tillverkar och säljer implantat för läkning och regenerering av benvävnad i kranium och ansikte. Implantaten används vid neurokirurgiska och plastikkirurgiska ingrepp.

Verksamheten

De patienter som behandlas med OssDsigns produkter lider ofta av svåra skallskador eller deformiteter (där behandling med andra implantat misslyckats). I början av 2015 hade mer än 150 patienter behandlats med OssDsigns första två produkter och Sculpter Cranial och Sculpter Facial, och de kliniska resultaten har varit utomordentligt positiva. Den vetenskapliga bakgrunden består av ett samarbete med Uppsala Universitet och Karolinska Institutet, där en utvecklingsresa resulterat i ett unikt material som i publicerade fallbeskrivningar har visat minskad risk för infektion, regenerativ effekt på vävnad samt att implantatet omvandlas till normal benvävnad över tiden. Produktion sker i OssDsigns lokaler i Uppsala där materialet beläggs på ett patientspecifikt 3D-printat titannät helt enligt patientens anatomi och kirurgens önskemål. OssDsign är i en spännande lanseringsfas med sikte på global expansion inom kranioplastik och facial rekonstruktion, samtidigt som nya applikationer av den befintliga teknikplattformen är under utveckling.