Unik teknologi stärker fortsatt etablering av ANS som global leverantör

Applied Nano Surfaces (ANS) är verksam inom området nötnings- och friktionsminimering. ANS har utvecklat metoder för att kostnadseffektivt behandla ytor så att de får låg friktion och minskat slitage. Affärsmodellen är att erbjuda produkter på licensbasis samt att ta betalt för direkt material.

Verksamheten

ANS hjälper kunden att implementera metoderna och produkterna direkt i kundens befintliga produktion eller att få lösningarna levererade via ANS partners. ANS Triboconditioning® är en metod som ger komponenter av stål och gjutjärn slätare ytor och ett ytskikt med låg friktion. Det minskar energiförbrukningen och energikostnaden. Behandlingen genomförs mekaniskt med hjälp av samma typ av maskiner som redan används inom produktion vid exempelvis svarvning, eller slipning. På så sätt blir kostnaden för behandlingen låg och enkel att implementera som ett sista steg i existerande produktionsprocess. ANS Tricolit® är en spraybaserad beläggning med låg friktion som kan appliceras på många olika typer av material – rostfritt stål, aluminium, stål och plast. Tricolit® implementeras antingen i kundens produktion eller via leverantör. ANS har ett nära samarbete med Bodycote, ett företag som erbjuder ytbehandling, värmebehandling och het isostatisk pressning, för att erbjuda Tricolit®-behandling till kunder över hela världen. Tricolit® kan kombineras med Bodycotes egna erbjudanden för att bredda applikationsområdena och kundbasen. ANS kunder finns inom områden där energiförluster eller nötning på komponenter är betydande såsom förbränningsmotorer, glidlager, kompressorer, pumpar, materialhanteringssystem etc.