Ledarposition i transformationen mot mer hållbar och överlägsen batteriteknik

Alelion Energy Systems AB utvecklar, tillverkar och marknadsför kompletta energilagringssystem baserade på modernast möjliga batteriteknologi, i nuläget litium-jon-teknik. Litium-jon-tekniken är en batteriteknologi som har mycket hög energitäthet och driftstid i relation till sin vikt, vilket tillsammans med pris, underhållsfrihet och livslängd är avgörande faktorer.

Verksamheten

Tekniken under skalet i ett litium-jon batteri är en helt annan, betydligt mer avancerad än i tidigare förekommande batteriteknologier. För användaren innebär det en enklare hantering och användning, som i vissa segment gör den nya tekniken mycket lönsam. Dessutom är den nya tekniken överlägsen ur ett hållbarhetsperspektiv. Att slippa använda giftig bly- och svavelsyra och samtidigt minska koldioxidbelastningen jämfört med äldre teknologier, innebär stora miljövinster samtidigt som andra tekniska fördelar ger högre kostnadseffektivitet. Alelions produkter baseras på moduluppbyggda system som anpassas för att optimera kundens applikation eller behov. Litium-jon-cellerna framställs av externa producenter, främst i Asien, men batteritillverkningen liksom systemintegrationen i kundens applikationer sker i bolagets lokaler i Mölndal respektive hos en svensk kontraktstillverkare. Alelions kunder är både produkttillverkande bolag och stora slutanvändare av batterier, främst i Europa. Bolaget fokuserar i första hand på materialhanteringsapplikationer, där efterfrågan på högre prestanda, ökad livslängd och hållbara lösningar är stor. Bolaget är certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001.