Små, robusta och prismässigt konkurrenskraftiga satellitlösningar

Verksamheten ÅAC Microtec utvecklar och tillverkar delsystem och satellitplattformar för rymdapplikationer till småsatelliter.

Verksamheten

Företaget erbjuder en komplett lösning baserad på miniatyriserad, robust elektronikdesign och tillhandahåller avancerade satellitlösningar till ett konkurrenskraftigt pris. Inom satellitmarknaden sker idag ett paradigmskifte, från ett fåtal mycket stora satelliter till konstellationer av småsatelliter. Ny teknik, som bland andra ÅAC Microtec har utvecklat, gör de mindre satelliterna mer kapabla att utföra olika uppdrag inom bland annat miljöforskning, trådlös kommunikation, bilder och jordobservationer. ÅAC Microtec utvecklar delsystem för kraft- och datahantering och tillhandahåller även integrationstjänster av system för att kunna leverera en komplett satellit. Utvecklingen sker i egen regi och tillverkningen i huvudsak hos svenska underleverantörer och partners. Försäljningen till myndigheter och företag sker direkt och via dotterbolaget i USA samt med hjälp av partners i Japan och Korea.