Välkommen till presskonferens, LeanNova Engineering det nya ingenjörsbolaget i Trollhättan

Tid:      Torsdag 26 januari kl. 15.00 Plats:   Innovatum Teknikpark, Företagens Hus, Åkerssjövägen 10, 461 53 Trollhättan

Fouriertransform startar LeanNova Engineering – ett ingenjörsbolag i Trollhättan

Fouriertransform, Innovatum och personer från Saab Automobiles tidigare ledning har beslutat att starta ett gemensamägt ingenjörsbolag, LeanNova Engineering, som ska sälja och leverera kompletta utvecklingsuppdrag mot fordonsindustrin.

Fouriertransform investerar i EELCEE AB

Fouriertransform AB (FTAB) investerar totalt 50 miljoner kronor genom en riktad nyemission och ett lånelöfte i EELCEE AB.

Delårsrapport för kvartal 3, 2011

”Fortsatt hög aktivitet i investeringsverksamheten” Viktiga händelser under tredje kvartalet

Fouriertransform investerar i Pelagicore AB

Genom en riktad nyemission investerar Fouriertransform 20 miljoner kronor i Pelagicore AB i Göteborg, som är ett teknik- och produktutvecklingsbolag specialiserat på Open Source-mjukvara för Infotainmentsystem inom fordonsindustrin.

Fouriertransform investerar i Jobro Plåtkomponenter AB

Fouriertransform investerar cirka 12 miljoner kronor i Jobro Plåtkomponenter AB, Ulricehamn, genom en kombination av konvertibel och nyemission.

Beslut vid Fouriertransforms årsstämma 2011

Stockholm, 2011-04-18 Årsstämman i Fouriertransform ägde rum idag den 18 april 2011 i Stockholm. På stämman togs följande beslut:

Kallelse till årsstämma i Fouriertransform AB

Härmed kallas till årsstämma i Fouriertransform Aktiebolag, organisationsnummer 556771-5700. Tid: Måndagen den 18 april, 2011, kl. 13.00 Plats: Fouriertransform Aktiebolags lokaler, Sveavägen 17, 10 tr, Stockholm.

Styrelsen för NovaCast Technologies AB har beslutat att begära bolaget samt dotterbolagen Swedpart AB och Camito Technologies Center AB i konkurs

Gruppen drabbades av stora förluster under föregående år vilket resulterat i en akut likviditetskris. Ledningen och styrelsen har sedan i höstas arbetat intensivt för att lösa problemen såväl på kort som på lång sikt men har dock tvingats konstatera att förutsättningarna för fortsatt drift inte finns.

Bokslutskommuniké 2010 ”Bättre än väntat för fordonsindustrin”

Viktiga händelser under fjärde kvartalet