Kallelse till extra bolagsstämma i Fouriertransform Aktiebolag

Aktieägaren i Fouriertransform Aktiebolag kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 2 februari 2010 kl.13.00, i Näringsdepartementets lokaler, Mäster Samuelsgatan 70, Stockholm. Anmälan görs senast fredagen den 29 januari 2010 till Per Nordberg, tfn.

Fouriertransform investerar i Powercell Sweden AB

Fouriertransform investerar 60 MSEK i utvecklingsföretaget Powercell Sweden AB. Bolaget som samägs med Volvo Technology Transfer, Midroc New Technology, OCAS har sin grund i Volvokoncernens utvecklingsprojekt för bränsleceller. Investeringen sker genom en riktad nyemission.

Per Nordberg utses till ny VD i Fouriertransform AB

Fouriertransforms styrelse har utnämnt Per Nordberg till verkställande direktör. Per Nordberg tillträder den 1 januari 2010 och kommer närmast från Sandvik AB där han arbetat som v VD och CFO.

Styrelse klar för Fouriertransform AB

Bolaget registerades i december 2008 och nu är styrelsen tillsatt. Samtliga ledamöter, förutom Lars Erik Fredriksson, är nyvalda. Ledamöterna är: