Per Nordberg lämnar sin anställning i Fouriertransform AB

Efter att 30 juni 2017 ha lämnat sin tjänst som VD för Fouriertransform AB, lämnar nu Per Nordberg sin anställning i bolaget.

Åsa Knutsson tillförordnad vd för Fouriertransform AB

Saminvests arbete för att skapa en ändamålsenlig organisation för den nya koncernen fortsätter. Som ett led i detta arbete har styrelsen för Fouriertransform beslutat att utse Åsa Knutsson till tillförordnad vd för Fouriertransform. Hon tillträder sin tjänst från och med 30 juni 2017. Åsa ersätter Per Nordberg.

Fouriertransform avyttrar Vicura AB till AVL

Fouriertransform, det statliga venture capital-bolaget, har avyttrat resterande aktier i Vicura AB till AVL List Gmbh, världens största oberoende företag för utveckling av drivlinesystem. Vicura, baserat i Trollhättan, är ett av väldens ledande ingenjörsbolag för utveckling av växellåds- och hybridsystem.

PowerCell har genomfört riktad emission om 225 MSEK

Det ledande nordiska bränslecellsbolaget PowerCell Sweden AB (publ) har genomfört en emission om 225 MSEK riktad till svenska och internationella investerare.

Fouriertransform stärker CeDe Group AB

Fouriertransform, det statliga venture capital-bolaget, har investerat ytterligare i CeDe Group AB och blir nu ny huvudägare i CeDe.  CeDe står inför en expansion efter ett antal tuffa år med en mycket svag marknad.

Bokslutskommuniké 2016

Efter åtta verksamhetsår går Fouriertransform in i en ny fas när statens riskkapital organiseras om. Det gångna året har bjudit på en god värdeutveckling för innehaven i portföljen och det visar på vikten av uthållighet och att man med kompetens och kapital kan lyfta svensk industri även när tiderna är svåra.

SciBase inleder samarbete med DermoScan för gemensam marknadsföring av ett integrerat produkterbjudande för digital dermatoskopi och Nevisense

SciBase har signerat ett avtal med tyska medicinteknikbolaget DermoScan, som innebär att man kommer att länka ihop Nevisense och dess mätvärde, för tidig upptäckt av malignt melanom,med DermoScans dermatoskopisystem DermoGenius Ultra.

Norstel har fått ny ägare

An Xin Capital LLP (”An Xin”) har vid årsskiftet förvärvat samtliga aktier i Norstel AB, i vilket Fouriertransform sedan 2010 varit huvudägare.

Ett bra år för Fouriertransform

Efter åtta verksamhetsår går Fouriertransform in i en ny fas när statens riskkapital organiseras om. Det gångna året har bjudit på en mycket god värdeutveckling för innehaven i portföljen och det visar på vikten av uthållighet och att man med kompetens och kapital kan lyfta svensk industri även när tiderna är svåra.

Erbjudandet i Smart Eye AB (publ) övertecknades kraftigt

Smart Eye AB (publ) (”Smart Eye” eller ”Bolaget”) har slutfört erbjudandet till allmänheten och institutionella investerare i Sverige att teckna aktier i Bolaget om cirka 80,5 MSEK (”Erbjudandet”). Intresset att delta i Erbjudandet har varit mycket stort och Erbjudandet tecknades omkring åtta gånger. Första dag för handel med Smart Eyes aktie är den 7 december 2016.

ARCCORE awarded as Sweden's 33rd fastest growing tech company 2016

During an award ceremony on Tuesday evening, ARCCORE was appointed as Sweden's 33rd fastest growing tech company and is thus also nominated as among EMEA Fast 500.

ÅAC Microtec ansöker om notering på Nasdaq First North och offentliggör prospekt

Svenska ÅAC Microtec AB (publ) (”ÅAC”), en utvecklare av högteknologikomponenter i världsklass till små satelliter, har beslutat att ansöka om en notering på Nasdaq First North. I samband med noteringen genomförs en nyemission till institutionella investerare och allmänheten i Sverige på 120 miljoner kronor.