Fouriertransform minskar sitt innehav i PowerCell

Statliga riskkapitalbolaget Fouriertransform AB har minskat sitt ägande i Powercell AB till under 10 procent. Fouriertransform AB har sedan tidigare meddelat att de över tid skall avveckla samtliga sina innehav i enlighet med riksdagsbeslut från juni 2016.

Det Ulricehamnsbaserade industriföretaget Jobro får nya ägare och blickar ut mot Europa

Det Göteborgsbaserade investmentbolaget JCE går in som ägare när Fouriertransform AB tillsammans med övriga ägare nu säljer sitt aktieinnehav. Jobro tillverkar prototyper och lågvolymserier av komplexa plåtdetaljer till fordonsindustrin.

Fouriertransform minskar sitt innehav i PowerCell

Fouriertransform har tillsammans med de två övriga huvudägarna Midroc New Technology och investmentbolaget Finindus sålt delar av sitt innehav i Powercell. Köpare var svenska och internationella institutionella investerare.

Powercell tecknar avtal med Robert Bosch GmbH

PowerCell och Robert Bosch GmbH har tecknat ett avtal avseende utveckling, produktion och försäljning av PowerCells bränslecellsstack PowerCell S3 för fordonsbranschen.

Fouriertransform har sålt hela sitt innehav i SmartEye

I samband med att SmartEye genomförde en riktad nyemission sålde Fouriertransform samtliga sina aktier, då intresset för nyemissionen var mycket stort.

Fouriertransform säljer sitt innehav i ARCCORE till tyska Vector

ARCCORE tillverkar och levererar mjukvara baserat på den globala AUTOSAR-standarden till kontrollenheter inom fordonsindustrin. Bolaget startade verksamheten 2006 och har idag 80 anställda samt kontor och verksamhet i Göteborg, Linköping, München, Bangalore, Palo Alto och Shanghai.

Fouriertransform har avyttrat sitt innehav i TechROi Fuel Systems

Fouriertransform har under augusti avyttrat sitt innehav i TechROi Fuel Systems AB till Spectra Premium. För ytterligare information Åsa Knutsson, vd Fouriertransform, tel: +46 73 096 03 00

Fouriertransform har avyttrat sitt innehav i Lamera

Fouriertransform har under augusti avyttrat sina aktier i Lamera AB till andra befintliga aktieägare i bolaget. För ytterligare information Åsa Knutsson, vd Fouriertransform, tel: +46 73 096 03 00

Fouriertransform har ingått avtal om att avyttra sitt innehav i Pelly Group AB (Pelly) till Segulah, en nordisk private equity-firma som investerar i mindre och medelstora bolag

Pelly är en leverantör av produkter och lösningar till köks- och förvaringsindustrin. Bolaget verkar under varumärkena Pelly, Mirro och LG Collection. Bolaget har 308 anställda med verksamhet i Jönköping, Hillerstorp, Nässjö samt i Kaunas (Litauen).

Beslut vid Fouriertransforms årsstämma 2018

Vid årsstämman 26 april 2018 fattades beslut om att i enlighet med revisorernas rekommendation inte bevilja tidigare VD ansvarsfrihet. För mer information, se protokoll från årsstämman samt i årsredovisning i nedanstående länkar.

Fouriertransform har avyttrat sitt innehav i Osstell AB till W&H, en innovativ leverantör av produkter och lösningar inom dentalområdet.

Osstell, baserat i Göteborg, är ett medicinteknikbolag med en unik teknik för att mäta stabiliteten och inläkningen av dentalimplantat.

Jobro förvärvar Prototals plåtverksamhet

Jobro förstärker sin marknadsposition genom förvärv av tillgångarna i Prototals plåtverksamhet. Genom förvärvet breddar bolaget sitt utbud mot marknaden. Efter förvärvet kommer Jobro att ha ca 100 anställda och en årsomsättning på ca 160 MSEK.