Alelion Energy Systems AB (publ) (”Alelion”), en ledande leverantör av effektiva industriella energilagringssystem baserade på litiumjon teknologi, har genomfört en kraftigt övertecknad nyemission på maximalt 103,2 miljoner kronor i samband med bolagets planerade om listning på Nasdaq First North. Totalt får Alelion 4100 nya aktieägare.

- VD Daniel Troedsson kommenterar utfallet: "Totalt tillförs Alelion upp till 103,2 miljoner kronor. Det är mycket glädjande att det varit så stort intresse att teckna aktier både från allmänheten och från större investerare. Vi har dessutom precis kommit hem från CeMAT-mässan i Hannover, där intresset var mycket stort för våra produkter. Emissionslikviden kommer att användas för att finansiera en snabb expansionstakt."
 

  • Priset per unit är 5,90 kronor. En unit innehåller en aktie samt en teckningsoption (”TO1”). Tre TO1 ger rätt att teckna en nyemitterad aktie i Alelion till kurs 7,00 kronor under perioden 2-31 oktober 2017.
  • Antalet utestående aktier i Alelion uppgår före Erbjudandets genomförande till 26 287 548.
  • Antalet aktier i Erbjudandet uppgår till 15 000 000, motsvarande 36,3 procent av aktierna i Bolaget.
  • Därutöver har styrelsen utfärdat en övertilldelningsoption om ytterligare 2 500 000 aktier, vilken kan utnyttjas helt eller delvis senast den 22 juli 2016, till emissionsinstitutet och den finansiella rådgivaren. Om övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo omfattar Erbjudandet 17 500 000 aktier vilket motsvarar 40,0 procent av aktierna i Bolaget.
  • Alelion tillförs vid Erbjudandets genomförande en bruttolikvid på mellan 88,5 och 103,2 miljoner kronor, beroende på om och i så fall i vilken grad övertilldelningsoptionen utnyttjas.
  • Totalt emitteras 17 500 000 teckningsoptioner inom ramen för Erbjudandet vilka vid fullt utnyttjande medför nyteckning av 5 833 333 aktier, motsvarande maximalt 12,4 procent av aktierna i Bolaget, beroende på om och i så fall i vilken grad övertilldelningsoptionen utnyttjats.
  • Beräknad likviddag i Erbjudandet är den 16 juni 2016
  • Antalet nytillkommande aktieägare i samband med Erbjudandet uppgår till ca 4100
  • Handel i Alelion aktien beräknas inledas på Nasdaq First North den 21 juni förutsatt godkänd ansökan. Handel i TO1 beräknas inledas omkring den 30 juni 2016.

G&W Fondkommission är finansiell rådgivare till Alelion i samband med Erbjudandet samt utsedd Certified Adviser inför listning på Nasdaq First North.

För mer information, vänligen besök: www.alelion.com

Kontakt:

Daniel Troedsson, VD Alelion Energy Systems AB (publ)
Tel: +46 707 51 67 10
daniel.troedsson@alelion.com

Jan Forsberg, Styrelsens Ordförande
Tel : +46 73 433 73 47
trouble.management@hotmail.com

Christian Zeuchner, Investment Director, Fouriertransform AB
Ledamot av styrelsen
Tel: +46 8 410 40 604
christian.zeuchner@fouriertransform.se

Om Alelion

Alelion är en ledande leverantör av miljövänliga och effektiva industriella energilagringssystem baserade på litiumjonteknologi för i första hand materialhanteringsmarknaden. Fokus är initialt på industritruckar. Litiumjon batterier ersätter framför allt bly-syra batterier. Litiumjontekniken är överlägsen bly-syra i alla avseenden. Litiumjon är energieffektivare, lättare, har längre hållbarhet, och är dessutom miljövänligare. Alelions största ägare är Fouriertransform och Pegroco Invest.