Stockholm, 2012-03-20

Aktieägarna i Fouriertransform AB kallas till årsstämma torsdagen den 19 april 2012 kl 13 i bolagets lokaler på Sveavägen 17. Kallelsen i sin helhet finns tillgänglig på bolagets webbplats
www.fouriertransform.se, i Post- och Inrikes Tidningar och bifogas detta pressmeddelande.

Att kallelse har skett annonseras i Dagens Industri den 20 mars 2012.

Bilaga: Kallelse till årsstämma i Fouriertransform AB 2012

För ytterligare information:
Per Nordberg, VD Fouriertransform AB, tel +46 8 410 40 601
 

Pressmeddelandet som PDF fil

Kallelse till årsstämma i Fouriertransform AB 2012