Aktieägaren i Fouriertransform AB kallas till extra bolagsstämma fredagen den 2 september 2016, kl. 10.00, i bolagets lokaler på Sveavägen 17, 10 tr. Kallelsen i sin helhet finns tillgänglig på bolagets webbplats, www.fouriertransform.se och i Post- och Inrikes Tidningar.

Information om att kallelse skett har varit införd i Dagens Industri den 29 juli 2016.

Bilaga: Kallelse till extra bolagsstämma i Fouriertransform AB

För ytterligare information:
Per Nordberg, VD Fouriertransform AB, tel; +46 8 410 40 601

Kallelse (pdf)

Kallelse extra bolagsstämma 2 september 2016 A

Fouriertransform är ett statligt venture capital-bolag som på kommersiella grunder stöder innovativa bolag och företagare som kan bidra till att vitalisera svensk tillverkningsindustri. Bolaget har en investeringsram på totalt 3 miljarder kr och tillför förutom kapital även kompetens via kvalificerade medarbetare och ett nätverk av experter.
www.fouriertransform.se