Fouriertransform genomför investeringen tillsammans med den tidigare ledningen i Pelly och tar över ägandet från riskkapitalbolaget Litorina. Efter transaktionen uppgår Fouriertransforms ägarandel till 49 procent.

– Pelly är ett mycket välskött företag och en viktig aktör i svensk möbelindustri genom rollen som underleverantör av köks-, badrums- och garderobslösningar till bolag som bl.a. IKEA och Nobia. En växande byggmarknad i Europa och en marknadstrend mot smartare garderobsförvaring innebär en stor marknadspotential för Pelly. Genom att vara en långsiktig, kapitalstark och aktiv ägare kan vi stötta Pellys fortsatta expansion och innovation, säger Per Nordberg, VD för Fouriertransform.

Pelly grundades på 1940-talet i Hillerstorp i Gnosjöregionen och har utvecklats till ett bolag fokuserat på förvaringslösningar. Under Litorinas ägarperiod har Pelly genom ett nära samarbete med nyckelkunder, högkvalitativa produkter och en högautomatiserad produktionsapparat etablerat sig som en ledande leverantör inom möbelindustrin i Norden och i övriga Europa, väl positionerat för framtida expansionsmöjligheter. Utvecklingen av Pellys innovativa produkter görs inom bolaget eller i nära sammarbete med kunder. Bolaget har idag 192 anställda och försäljningen uppgick till 228 Mkr under 2013. Ägarförändringen möjliggör för bolaget att fortsatt utveckla sitt erbjudande och fortsätta sin expansion såväl geografiskt som produktmässigt.

– Bolaget står inför en expansion såväl geografiskt som produktmässigt och det är mycket glädjande att få in en långsiktig ägare i Fouriertransform. Genom en stabil ägarkrets med ett långsiktigt perspektiv och industriellt kunnande ges Pelly möjlighet till fortsatt expansion och produktutveckling, säger Stefan Jarbratt, VD för Pelly Intressenter AB.

För ytterligare information:
Carl Backman, Investeringsansvarig Fouriertransform AB, tel. +46 703 97 90 05
Stefan Jarbratt, VD Pelly Intressenter AB, tel. +46 706 58 28 09

Fouriertransform är ett statligt venture capital-bolag som på kommersiella grunder stöder innovativa bolag och företagare som kan bidra till att vitalisera svensk tillverkningsindustri. Bolaget har en investeringsram på totalt 3 miljarder kronor och tillför förutom kapital även kompetens via kvalificerade medarbetare och ett nätverk av experter. Fouriertransform har investerat i 21 bolag sedan starten 2009.
www.fouriertransform.se

Pelly utvecklar, producerar och säljer förvaringslösningar under egna varumärken samt som under-leverantör till nordiska och europeiska köks- och garderobstillverkare. Pelly grundades på 1940-talet i Hillerstorp i Gnosjöregionen. Bolaget har idag 192 anställda och försäljningen uppgick till 228 Mkr under 2013.
www.pelly.se