Fouriertransform genomför investeringen i ett konsortium med bland andra investeringsföretaget Layline Partners och Carsten Browall, blivande styrelseordförande för Osstell. Fouriertransforms ägarandel kommer att uppgå till 49 procent.

– Osstell är idag representerat på cirka 60 marknader och har en stor potential att öka försäljningen genom ökade marknadsaktiviteter. Bolagets patenterade produkterbjudande är unikt i dess förmåga att kunna mäta stabilitet med klinisk acceptans. Därmed erbjuder Osstells produkter stora fördelar både för patienterna och för tandläkare och kirurger som är kundgruppen, säger Per Nordberg, VD för Fouriertransform.
 

Osstell grundades 1999 och utvecklar och säljer instrument för att mäta stabiliteten och inläkningen av dentalimplantat. Metoden indikerar när implantatet är redo att belastas. En rad kliniska studier visar att metoden ger säkrare behandlingsresultat. Kunderna är tandläkare och tandkirurger globalt, som vill säkerställa en säkrare, effektivare och mer framgångsrik behandling. Produkterna har ett starkt stöd av ledande opinionsbildare, bestående av välrenommerade tandläkare och professorer samt tillverkare inom dentalbranschen. Osstell har 15 anställda och omsättningen uppgick 2013 till 36 Mkr.

– Osstell har en stabil position inom ett attraktivt nischsegment. Det finns flera starka trender i marknaden som talar för Osstells produkter, bland andra trenden mot kortare och kostnadseffektivare behandlingstider. Metoden möjliggör snabbare belastning av implantatet från det att skruven fästs och ett ökat antal allmäntandläkare som utför implantat kirurgi, säger Jonas Ehinger, VD för Osstell.

För ytterligare information

Carl Backman, investeringsansvarig, Fouriertransform AB, tel. +46 703 97 90 05
Jonas Ehinger, VD, Osstell AB, tel. + 46 709 73 47 92

Fouriertransform är ett statligt finansierat venture capital-bolag som på kommersiella grunder stöder innovativa bolag och företagare som kan bidra till att vitalisera svensk tillverkningsindustri. Bolaget har en investeringsram på totalt 3 miljarder kronor och tillför förutom kapital även kompetens via kvalificerade medarbetare och ett nätverk av experter. Fouriertransform har investerat i 21 bolag sedan starten 2009.
www.fouriertransform.se

Osstell tillverkar och marknadsför instrument som mäter stabilitet och inläkning (osseointegration) i dentala implantat. Den främsta produkten är Osstell ISQ som mäter implantaten på ett objektivt och icke-invasivt sätt med hjälp av den universella ISQ-skalan (Implant Stability Quotient). Tekniken hjälper tandläkare att reducera behandlingstid och hantera riskpatienter med ökad förutsägbarhet. Mer än 500 vetenskapliga publikationer bekräftar teknikens nytta och användandet av ISQ-skalan för tandläkare i den dagliga verksamheten. Bolaget är idag representerat på cirka 60 marknader.
www.osstell.com