Fouriertransform genomför investeringen tillsammans med nuvarande ägare, bland andra VD Göran Bredinger och vice VD Håkan Johannesson. Efter transaktionen uppgår Fouriertransforms ägarandel till 49 procent.

– CeDe har över en lång tid byggt upp en unik utvecklings- och produktionskompetens inom tunga maskiner vilket har gjort dem till en välrenommerad partner till kunder som Volvo Construction Equipment och Atlas Copco. Trenden i marknaden med allt mer komplexa produkter och krav på ökad utnyttjandegrad av maskinparker talar för en ökad grad av varianter och specialanpassningar vilket kräver duktiga leverantörer som CeDe, säger Per Nordberg, VD för Fouriertransform.

CeDe är en helhetsleverantör med bred kunskap inom applikationer, mekanik, hydralik och elektronik med djup kompetens och kapacitet inom produktion. Genom denna kompetens och en högkvalitativ produktionsanläggning har bolaget utvecklats till en ledande leverantör av specialanpassade tunga maskiner. CeDe har bland annat blivit utvald som godkänd leverantör av specialmaskiner baserade på Volvo CEs standardmaskiner på 32 marknader i Europa. Bolaget har idag 65 anställda och försäljningen uppgick till 128 Mkr under 2010/2011. Bolaget har sedan 2005 haft en årlig tillväxt på 35 procent. Genom ägarförändringen ges bolaget en ökad möjlighet att vidareutveckla sitt erbjudande och fortsätta sin expansion såväl geografiskt som produktmässigt.

– Bolaget står inför en expansion genom nya kundkontrakt och det är mycket glädjande att Fouriertransform med sitt breda nätverk blir stor ägare. Med en stabil ägarkrets med ett långsiktigt perspektiv och industriellt kunnande ges CeDe Group möjlighet att investera mer i en geografisk och produktmässig expansion till gagn för kunder och anställda, säger Göran Bredinger, VD för CeDe Group AB.

För ytterligare information

Carl Backman, Investeringsansvarig Fouriertransform AB, tel. +46 703 97 90 05
Göran Bredinger, VD CeDe Group AB, tel. +46 708 30 38 61

Pressmeddelandet PDF

 

Fouriertransform är ett statligt venture capital-bolag som på kommersiella grunder stöder innovativa bolag och företagare som kan bidra till att vitalisera svensk fordonsindustri. Bolaget har en investeringsram på totalt 3 miljarder kronor och tillför förutom kapital även kompetens via kvalificerade medarbetare och ett nätverk av experter. Fouriertransform har investerat i 16 bolag sedan starten 2009. www.fouriertransform.se

CeDe Group designar, utvecklar och producerar specialmaskiner för gruv- och anläggningsmarknaden. Bolaget som grundades 1923, har 128 MSEK i omsättning och 65 anställda i Malmö. CeDe är ett tillväxtföretag och är preferred supplier till Atlas Copco och har tecknat Partnership Agreement med Volvo Construction Equipment AB.