Det stockholmsbaserade medicinteknikbolaget SciBase AB har utvecklat en unik patenterad metod för att upptäcka malignt melanom och har nu påbörjat försäljning.

Malignt melanom är den snabbast växande cancerformen som om den inte upptäcks i tid även är en av de dödligaste. Tidig diagnos är kritiskt för patienternas överlevnad men det finns också stora hälsoekonomiska vinster med en säkrare diagnos. Årligen utförs i världen ca 50-60 miljoner undersökningar och ca 10 % av hudförändringarna skärs bort och skickas för analys. Anmärkningsvärt är att över 95 % av dessa är helt ofarliga vilket belastar sjukvårdskostnaderna i onödan.

SciBase metod, som baseras på forskning vid Karolinska Institutet, bygger på att elektriska impulser i olika frekvenser skickas genom det undersökta hudområdet. En algoritm som tränats att identifiera malignitet ger sedan inom några sekunder information om hur elakartade förändringarna är. Metoden har uppvisat mycket goda resultat i omfattande kliniska studier varav den senaste som gjordes på 22 kliniker i Europa och USA är den största studien som någonsin gjorts inom detta område.

SciBase metod är ett diagnostiskt hjälpmedel som i svårbedömda fall ger läkarna tillgång till ny unik information för att öka säkerheten vid diagnos och därmed rädda liv, men även minska onödiga kirurgiska ingrepp.

– SciBase är ett bra exempel på ett svenskt bolag med hög kärnkompetens inom medicinteknik. SciBase ligger i linje med Fouriertransforms nya strategiska inriktning, som omfattar investeringar i tillverkningsbolag med potential att växa internationellt, säger Per Nordberg, VD för Fouriertransform.

– Fouriertransform utgör genom sin långsiktighet, sin kompetens och sitt nätverk en ideal partner för SciBase. Investeringen möjliggör de marknads- och säljinsatser vi behöver göra för att kunna möta den internationella efterfrågan. Vi välkomnar Fouriertransform som aktiv ägare och ser med entusiasm fram emot det framtida samarbetet, säger SciBases VD, Anders Lundqvist.

Bolaget har påbörjat försäljning i Norden, Tyskland och Australien och planerar att expandera till de övriga marknaderna i Europa under 2014. Parallellt pågår också arbetet med att få metoden godkänd i USA.

– Vi är mycket glada att få in Fouriertransform som ägare i SciBase. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans, säger Viktor Drvota, ansvarig för investeringar inom medicinteknik och bioteknik på SEB Venture Capital, som idag är största enskilda ägare i SciBase.

Fouriertransform AB investerar genom en riktad nyemission i SciBase Holding AB (SciBase) i Stockholm. Övriga ägare som också deltar i nyemissionen är SEB Venture Capital, SEB Pensionsstiftelse, det Londonbaserade Life Science riskkapitalbolaget Omega Funds samt ett antal privatpersoner.

För ytterligare information:
Anders Lundqvist, VD, SciBase AB, tel. +46 8 410 620 08
Per Aniansson, Investeringsansvarig, Fouriertransform AB, tel. +46 8 410 40 606

SciBase är ett svenskt medicinteknikbolag med huvudkontor i Stockholm. Bolaget har utvecklat en unik, patenterad metod för detektering av malignt melanom. SciBase grundades i Stockholm 1998 av Stig Ollmar.

www.scibase.se

Fouriertransform är ett statligt finansierat venture capital-bolag som på kommersiella grunder stöder innovativa bolag och företagare som kan bidra till att vitalisera svensk fordons- och tillverkningsindustri. Bolaget har en investeringsram på totalt 3 miljarder kronor och tillför förutom kapital även kompetens via kvalificerade medarbetare och ett nätverk av experter.

www.fouriertransform.se

SEB Venture Capital är en del av SEB Group och har under de 18 år bolaget har funnits investerat i ca 100 bolag inom teknik/IT-sektorn, medicinteknik samt bioteknik. SEB Venture har idag 28 aktiva investeringar och förvaltar ca 2,5 miljarder SEK.

www.seb.se/venturecapital