Pelly är en leverantör av produkter och lösningar till köks- och förvaringsindustrin. Bolaget verkar under varumärkena Pelly, Mirro och LG Collection. Bolaget har 308 anställda med verksamhet i Jönköping, Hillerstorp, Nässjö samt i Kaunas (Litauen). Fouriertransform investerade i bolaget 2014 och bolagets omsättning har växt med över 70 procent under innehavstiden. Detta har möjliggjorts genom betydande investeringar i organisation, innovation, produktion samt tilläggsförvärv.

”Segulah har en lång tradition av investeringar i småländska bolag. Pelly är en stark nischaktör inom en marknad med god tillväxt. Vi ser flertalet möjligheter att växa bolaget vidare under vår innehavstid, både organiskt och genom förvärv”, säger Sebastian Ehrnrooth, Managing Partner, Segulah Advisor AB.

Segulah har i över två decennier utvecklat företag. Pelly förvärvas av fonden Segulah V L.P., vilken uppgick till 2,4 miljarder kronor när den stängdes 2016.

"Pelly är ett välskött och välinvesterat företag med en stark position i marknaden. Tillsammans med ledningen har vi under vår innehavstid lyckats expandera bolaget med god lönsamhet. Vi är mycket tillfreds med att Segulah V L.P. med sin erfarenhet och tillväxtorientering nu tar över som ägare och utvecklar Pelly vidare”, säger Carl Backman, investeringsansvarig Fouriertransform.

"Pelly har under de senaste åren haft en väldigt fin utveckling, bland annat till följd av ett bra stöd från en tillväxtorienterad ägare. Med Segulah som ny huvudägare får vi nu möjligheten att fortsätta denna oberoende tillväxtresa vilket känns mycket inspirerande”, säger Stefan Jarbratt, vd Pelly.

Alantra har varit finansiell rådgivare till Pelly och dess ägare i samband med transaktionen.

Ytterligare information:
Åsa Knutsson, vd Fouriertransform, tel: +46 73 096 03 00
Carl Backman, Investment Director Fouriertransform, tel: +46 31 761 91 42
Stefan Jarbratt, vd Pelly Group AB, tel: +46 706 58 28 09
Sebastian Ehrnrooth, Managing Partner, Segulah Advisor AB, tel: +46 73 360 42 05