Fouriertransform har under augusti avyttrat sina aktier i Lamera AB till andra befintliga aktieägare i bolaget.

För ytterligare information
Åsa Knutsson, vd Fouriertransform, tel: +46 73 096 03 00