Som partner till 33-listan över ”Sveriges 33 hetaste unga teknikföretag” har Fouriertransform beslutat att belöna Excillum med ”Årets diamant” och 100 000 kr att avropas i form av konsulttjänster från Fouriertransforms portföljbolag.

”Bolaget har tagit fram en nyskapande och innovativ röntgenteknik som öppnar för signifikant prestandaökning inom områden som analytisk röntgen och industriell röntgeninspektion, samt längre fram potentiellt inom medicinsk röntgen”. Tekniken är mycket attraktiv för den globala marknaden och bolaget har redan flera internationella kunder”, säger Per Nordberg, VD Fouriertransform.

”Vi är mycket glada att Fouriertransform har uppmärksammat oss på det här sättet. Efter flera års forskning och utveckling har vi lanserat ett utbud av stabila och mycket pålitliga röntgenkällor inom mikrofokussegmentet. Initialt har produktutbudet varit smalt men det växer hela tiden för att möta behov hos olika kundsegment. Med hjälp av Fouriertransforms generösa pris kommer vi att kunna tillvarata deras kompetens för att accelerera både vår forskning och vår marknadsföring”, säger Björn Hansson, VD Excillum

För ytterligare information:
Per Nordberg, VD Fouriertransform, tel. 070-234 00 95
Björn Hansson, VD Excillum, tel. 070-421 20 84

Fouriertransform är ett statligt venture capital-bolag som på kommersiella grunder stöder innovativa bolag och företagare som kan bidra till att vitalisera svensk tillverkningsindustri. Bolaget har en investeringsram på totalt 3 miljarder kr och tillför förutom kapital även kompetens via kvalificerade medarbetare och ett nätverk av experter.
www.fouriertransform.se

Excillum med huvudkontor i Kista är en tillverkare av avancerade röntgenkällor som erbjuder ett växande utbud av röntgenapparatur baserat på högteknologiska innovationer. Huvudprodukt är MetalJetplattformen baserad på metal-jet-anodteknologi och design. Produkterna används idag främst inom röntgenkristallografi och forskning kring nya bildalstrande röntgenmetoder.
www.excillum.com

33-listan, ett samarbete mellan Affärsvärlden och Ny Teknik och Partners. Vilka är dagens nya teknikbolag som har potential att bli morgondagens börsjättar? För att ta reda på det har tidningarna Affärsvärlden och Ny Teknik skapat vad de anser vara den viktigaste listan just nu - "Sveriges 33 hetaste unga teknikföretag".