Erik Sterner från EQT och Mattias Silfversparre från Layline Partners börjar som Investment Directors på Fouriertransform under augusti månad.

Jag har den stora glädjen att meddela att Fouriertransform nu stärker sin investerings-organisation med två nya medarbetare, Erik Sterner och Mattias Silfversparre, som börjar under augusti månad. Både Erik och Mattias har en bred och djup erfarenhet av svenskt och internationellt näringsliv med kunskap från verkstadsindustrin, finansbranschen och läkemedelsindustrin. Erik och Mattias har i sina tidigare roller haft möjlighet att aktivt leda och genomföra ett stort antal företagstransaktioner, vilket är mycket viktigt i det utvecklingsskede som Fouriertransform nu befinner sig i - att investera som minoritetsägare i tillväxtbolag inom tillverkningsindustrin i Sverige, säger Per Nordberg, vd Fouriertransform.

Svensk tillverkningsindustri står inför stora utmaningar och är i stort behov av långsiktiga industriella ägare, som Fouriertransform, för att säkerställa en framtida hållbar tillväxt och utveckling.

Erik är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm samt har studerat vid KTH och Manchester Business School. Erik har 11 års erfarenhet från riskkapitalmarknaden, senast som Director från EQT Partners AB.

Mattias är civilingenjör från Chalmers Tekniska Högskola samt civilekonom från Handelshögskolan i Göteborg. Mattias har tre års erfarenhet som managementkonsult på McKinsey & Co samt 14 års erfarenhet av riskkapitalmarknaden på Bure Equity och egen investeringsverksamhet, senast som partner på Layline Partners AB.

Jag vill också meddela att Didier Schreiber, Investment Director i Göteborg har lämnat Fouriertransform för en ny befattning som Vice President Program management på China Euro Vehicle Technology AB (CEVT AB) ett utvecklingsbolag inom Volvo VCC i Göteborg. Jag vill tacka Didier för ett utmärkt genomfört arbete under dessa år och önska Didier all välgång inför framtiden. Samtidigt vill jag önska Erik och Mattias välkomna till oss på Fouriertransform.

För ytterligare information kontakta:
Per Nordberg, vd Fouriertransform AB, tel. +46 8 410 40 601

Fouriertransform är ett statligt finansierat venture capital-bolag som på kommersiella grunder stöder innovativa bolag och företagare som kan bidra till att vitalisera svensk tillverkningsindustri. Bolaget har en investeringsram på totalt 3 miljarder kronor och tillför förutom kapital även kompetens via kvalificerade medarbetare och ett nätverk av experter. www.fouriertransform.se