FlexProp AB i Halmstad tillverkar och säljer produktionsutrustning i kompositmaterial till fordons- och flygindustrin som ger betydande kostnads- och miljöbesparingar. Bolaget har utvecklats mycket väl under Fouriertransforms delägarskap och är nu moget för nästa expansionsfas.

– Bolaget har under de senaste åren gjort stora investeringar och lyckats etablera sig som leverantör till ett flertal kunder såsom Audi, Saab AB och GM. FlexProp har nu möjlighet att fullt ut använda den plattform som byggts upp under Fouriertransforms tid som delägare, säger Per Nordberg, VD för Fouriertransform.

FlexProp utvecklar, tillverkar och säljer produktionsutrustning i kompositmaterial till fordons- och flygindustrin som väger en bråkdel av vad konventionella fixturer gör och har bättre prestanda. Den reducerade vikten innebär större flexibilitet och enklare hantering i produktionsprocessen vilket ger betydande kostnads och miljöbesparingar. Konstruktionerna är baserade på fackverkskonstruktioner byggda i kompositmaterial och/eller aluminium. Genom en kombination av avancerade material och patenterade metoder uppnås samma funktionalitet och lika hög precision som med konventionella fixturer. Tekniken används av bland annat AB Volvo, GM och VAG (Audi).

– Tack vare ett väl fungerande samarbete i ägarkretsen har FlexProp under de senaste åren investerat i produktutveckling, kundbearbetning, ny produktionsfacilitet och organisation. FlexProp står inför en intressant expansion och jag ser fram emot att utveckla bolaget vidare, säger Karl-Otto Strömberg, VD för FlexProp AB.

För ytterligare information
Carl Backman, Investeringsansvarig Fouriertransform AB, tel. +46 703 97 90 05
Karl-Otto Strömberg, VD FlexProp AB, tel. +46 705 18 48 31

Läs pressmeddelande (pdf)