Fouriertransform AB investerar genom en riktad nyemission 10 miljoner kronor i ArcCore AB i Göteborg. ArcCore är ett produktutvecklingsbolag specialiserat på AUTOSAR-kompatibel mjukvara till kontrollenheter inom fordonsindustrin.

Genom investeringen blir Fouriertransform den största enskilde minoritetsägaren, med
31 procent och 3core förblir majoritetsägare med 69 procent. ArcCore är ett produkt-utvecklingsbolag, helt inriktade mot fordonsbranschen, som fokuserar på utveckling av AUTOSAR-kompatibel mjukvara.

– AUTOSAR är ett globalt initiativ för att skapa en standardiserad och enhetlig mjukvaruplattform för fordonsindustrin, ett viktigt steg mot högre effektivitet, bättre kvalitet och möjligheter till återanvändning av mjukvara. ArcCore AB är, genom sin befintliga ägare 3core, en av de få svenska AUTOSAR-medlemmarna och bolaget har, trots en kort tid på marknaden, framgångsrikt byggt en kundbas i Europa och Asien. Vår investering kommer att stödja ArcCores internationella expansion och utgör grunden för en snabbare produktutveckling, säger Per Nordberg, VD för Fouriertransform AB.

ArcCore AB grundades 2009 av fem entreprenörer med lång erfarenhet inom mjukvaruutveckling. Bolaget har 15 anställda och omsättning uppgick till cirka 10 MSEK 2011. Förutom sin tekniska spetskompetens använder bolaget sig av en nyskapande marknadsstrategi som kombinerar erbjudande av Open Source och kommersiella licenser.

– ArcCore har under kort tid etablerat sig som en erkänd leverantör av AUTOSAR-produkter till krävande fordonskunder. Tillsammans med Fouriertransform kan vi nu ytterligare bredda vår kundbas utanför Sverige, ta nästa steg i vår teknikutveckling samtidigt som vi stärker långsiktigheten i våra egna produktutvecklingsprogram, säger Johan Ekberg, VD för ArcCore AB.

För ytterligare information:
Johan Ekberg, grundare och delägare ArcCore AB tel. +46 705 839 200
Didier Schreiber, Investeringsansvarig Fouriertransform AB, tel. +46 8 410 40 609

Pressmeddelandet som PDF fil