Kostnadseffektiva lättviktstankar för små till mellanstora fordonsvolymer

TechROi Fuel Systems är systemleverantör av bränslesystem till fordonsmarknaden. Bolaget utvecklar, testar och producerar kompletta bränslesystem i rostfritt stål. Genom ett strategiskt samarbete med en stålleverantör har bolaget kunnat ta fram innovativa lösningar som är lättare och mer lämpade för mindre volymer jämfört med dagens dominerande plastlösningar.

Verksamheten

Fördelen med TechROi Fuel Systems innovativa bränslesystem mot dagens plasttankssystem är förutom vikt att tankvolymen kan ökas upp till 5 procent, den är 100 procent återvinningsbar, resistent mot alla kända bränslen, kostnadseffektivare för låg och mellanstora volymer samt överlägsen ur ett logistikperspektiv. Anledningen till att logistiken kan förbättras avsevärt beror på att tankhalvorna svetsas ihop sent i produktionsprocessen, man undviker således att transportera formblåsta plasttankar med luft. I övrigt används samma standardiserade komponenter. TechROi Fuel Systems har idag utvecklingskontor, labb samt prototypverkstad i Trollhättan och produktionen ligger i Bengtsfors.