Teknologi som håller reda på var du tittar

Smart Eye är världsledande leverantör av ögonföljning till fordons- och flygindustrin. Företagets system mäter ögonens beteende via kameror och avancerade bildbehandlingsalgoritmer.

Verksamheten

Smart Eye utvecklar och säljer system, mjukvara och tjänster till OEM-partners. Cirka 90 procent av omsättningen går på export. Huvudprodukterna Smart Eye Pro och Aurora säljs till simulatorer och forskningslaboratorier runt om i världen. Produkterna AntiSleep och Blackbird inriktar sig mot avancerade system i bilar. Produkterna mäter förutom ögonens position och blickriktning även huvudets position, translation, ögonlockens öppningsgrad och pupillstorlek. Ur dessa grunddata kan mer förädlade värden tas fram som exempelvis trötthet, visuell distraktion och stress. Smart Eye Pro är det enda systemet i världen som kan mäta med upp till åtta kameror simultant och därigenom möta kraven från de allra mest krävande forskningssimulatorerna. Systemet hanterar alla tänkbara ljusförhållanden från mörka simulatorhallar till cockpit i flygplan.