Innovativ materialhantering i 360°

MaxTruck är ett innovativt företag som utvecklat en unik allvägstruck med flera patent och högteknologiska lösningar för effektivare och säkrare materialhantering inom industrin.

Verksamheten

Målsättningen är att i ett första steg etablera företaget i Europa genom ett väl förgrenat återförsäljarnät på de största marknaderna. Produkten är intressant för merparten av de branscher som hanterar material samt har servicebehov av varierande slag i inomhusmiljö. MaxTrucks fokus i första steget är branscher som hanterar långt gods frekvent, till exempel hustillverkare och plåtindustri. Fördelarna med MaxTruck är dels Maxhjulet som möjliggör 360° rotation på stället, samt kombinationen av sikt och flexibilitet vid hantering av gods med bolagets sidoförskjutna teleskopbom. Adderat till detta har MaxTruck ett patenterat hydraulsystem samt effektiva synkronmotorer för ökad tillgänglighet och minskad miljöpåverkan. MaxTruck har hög flexibilitet med flera verktygsalternativ, exempelvis en serviceplattform som kan gå upp till åtta meter och som ersätter behovet av en skylift hos kunden. Detta kombinerat med ett patenterat säkerhetssystem för att minimera risken för skador på förare och gods samt litet behov av service gör att vi har en betydande konkurrensfördel på marknaden. I nuläget är MaxTruck etablerat på tre marknader utanför Sverige; Turkiet, Schweiz och Benelux, under nästa år planeras etablering på fem–sju nya marknader. MaxTruck har huvudkontor i Östersund, produktion och utveckling i Bjurholm samt säljkontor i Stockholm.