Svensk specialist på avancerad plåtformning

Jobro är specialist på prototyp samt lågvolymstillverkning av komplexa plåtdetaljer. Genom djup kompetens inom verktygskonstruktion och material- och produktionsteknik erbjuder Jobro sina kunder prototyper av kvalitet jämförbar med serietillverkade komponenter.

Verksamheten

Som specialiserad prototypleverantör har Jobro optimerad kunskap och processer för de behov kunderna har under prototypfasen i ett utvecklingsprojekt. Jobros framtagningsprocess ger också viktig kunskap kring produktionstekniska aspekter, vilket för kunden möjliggör en snabbare driftsättning av en serieproduktion. Bolaget har produktionslinjer för att leverera komponenter i höghållfast presshärdat material samt i traditionellt kallpressat. Genom att hantera alla moment av utvecklingsfasen inom bolaget har Jobro korta ledtider och stor flexibilitet när det gäller detaljändringar i konstruktioner, utan att det medför omfattande ändringskostnader. Jobros mål är att etablera sig som norra Europas ledande producent av prototyper och lågvolymserier för komplexa plåtdetaljer genom att hjälpa kunderna att nå serietillverkning snabbare, billigare och med bättre kvalitet.