Cleantech med kompositlösningar för höga volymer

Inxide är ett ”Cleantech”-företag som fokuserar sin verksamhet på att utveckla och industrialisera smarta kompositteknologier. Målsättningen är att introducera kompositer i många olika branscher där kompositer ses som en viktig lösning för att möta framtida lagstiftnings- och kundkrav.

Verksamheten

Den främsta utmaningen är att identifiera och utveckla processer som kan leva upp till de volymoch kostnadskrav som fordons- och sportindustrin ställer. Genom Inxides teknologier, där kompositmaterialens unika egenskaper nyttjas, skapas förutsättningar för att kraftfullt minska miljöpåverkan. Teknologierna som Inxide erbjuder använder kompositmaterialens ingående komponenter på ett effektivt sätt för att uppnå en kostnadseffektiv framtagning av termoplastkompositer, främst för att reducera vikt. Inxides portfölj innehåller numera tre unika teknologier – X-TECH™, X-BIM™ och X-SHELL™ – alla med syftet att producera lätta och starka lösningar på ett kostnadseffektivt sätt. Inxide, med utvecklingskontor i Trollhättan och Schweiz, arbetar nära kunderna för att stödja deras utvecklingsarbete genom att analysera och applicera bolagets unika kompositkompetens i framtida applikationer. Förutom utvecklingsstöd har Inxide även produktionskapacitet i Sverige, Tunisien och Kina.