Unik kompetens för hela processen

CeDe Group utvecklar och tillverkar egenutvecklade specialanpassningar av tunga fordon och maskiner. Specialanpassningarna syftar alltid till att öka slutkundens produktivitet och därmed lönsamhet. Kunderna finns främst inom materialhantering och gruv- och anläggningsindustrin och är ofta världsledande inom sitt område.

Verksamheten

Bolagets cirka 56 medarbetare har spetskompetens inom mekanik, hydraulik, elektronik och applikationskunskap. Detta i kombination med medarbetarnas kunskaper om design och produktutveckling samt om produktion leder till att CeDe Group med korta ledtider kan skapa innovativa lösningar. Arbetet sker i nära samarbete med kunderna, vilket skapar stor flexibilitet under uppdragets gång. Uppdragen innefattar allt från idé till färdig produkt och kan till exempel innebära utveckling och tillverkning av specialmaskiner för nya användningsområden. Basmaskinen är vanligtvis en grävmaskin eller hjullastare som modifieras och omvandlas till en multifunktionsmaskin. Några exempel är rälsgående anläggningsmaskiner, terrängtruckar, materialhanterare och maskiner för borrning och pålning. CeDe Group ser även intressanta möjligheter att agera som leverantör av större engineering-projekt.