Mjukvara och specialistkompetents för fordonsindustrin

ARCCORE erbjuder expertis i form av specialisttjänster till fordonsindustrin samt egna mjukvaruprodukter baserade på den internationella standarden AUTOSAR, vilken specificerar en mjukvaruarkitektur för inbyggda elektroniksystem inom fordonsindustrin.

Verksamheten

Produktportföljen består av mjukvaruplattformar med tillhörande verktyg och är anpassad för modellerare, utvecklare och integratörer av inbyggda elektroniksystem. Dessa system är en förutsättning för den avancerade funktionalitet som återfinns i dagens moderna fordon och tillika en premiss för produktionen av säkra och miljövänliga fordon. ARCCORE tillhandahåller också tjänster i form av utvecklingsprojekt och expertis. ARCCORE tar oss an projekt av alla storlekar, från enskilda specialisttjänster till helhetslösningar där ARCCORE ställer ett komplett utvecklingsteam till förfogande som konfigurerar, integrerar och implementerar ett helt elektroniksystem åt en biltillverkare/underleverantör. Bland ARCCORE:s kunder finns flera typer av aktörer – från fordonstillverkare och underleverantörer till forskningsinstitut och universitet. Dessa är direkt eller indirekt involverade i att utveckla inbyggda elektroniksystem för fordonsindustrin. ARCCORE når idag en global marknad med kunder främst i Asien och Europa och inkluderar allt från små specialistföretag till multinationella koncerner.