Fouriertransform har sedan 2009 investerat i svenska bolag inom tillverkningsindustrin, med en övervikt mot fordonsrelaterade företag. Sedan 2017 är Fouriertransform ett dotterbolag till riskkapitalbolaget Saminvest, ägt av staten. Fouriertransforms innehav ska under de kommande åren avyttras, och gör inga nyinvesteringar. Nuvarande innehav förvaltas aktivt med målet att värdeutveckla och förbereda för nytt ägande.