Fouriertransform tidigarelägger datum för bokslutskommuniké 2010

Fouriertransform har av administrativa skäl beslutat att tidigarelägga publicering av bokslutskommuniké avseende 2010 till den 8 februari 2011, istället för den 10 februari 2011 som tidigare angivits. För ytterligare information, Per Nordberg, VD Fouriertransform AB, tel +46 8 410 40 601

Alelion Batteries AB stärks ytterligare med ny investerare

Efter att Fouriertransform har investerat 28 miljoner kronor i Alelion Batteries AB i somras, stärker nu IKEA GreenTech bolaget ytterligare genom en riktad nyemission på 20 miljoner kronor.

Anna Zetterlund tillträder som Redovisningschef i Fouriertransform AB

Anna Zetterlund har rekryterats som Redovisningschef till Fouriertransform och börjar den första november. Anna kommer närmast från tjänsten som Financial Controller för Inter IKEA Investments i Stockholm.

Fouriertransform halvårsrapport och rapport för kvartal 2, 2010 - Positiva marknadssignaler men osäker framtid

Viktiga händelser under kvartalet - Fouriertransform beslutade om två nya investeringar för totalt 48 Mkr och vid kvartalets utgång har Fouriertransform investerat totalt 295 Mkr i sju bolag sedan 2009

Fouriertransform investerar i Max Truck AB

Fouriertransform investerar 7 miljoner kronor genom en riktad nyemission i Max Truck AB, Östersund, som har tagit fram en ny typ av eldriven truck som har en unik rörlighet och stor flexibilitet.

Fouriertransform investerar i El-Forest AB

Fouriertransform investerar 20 miljoner kronor genom en riktad nyemission i El-Forest AB, som har utvecklat världens första skogsmaskin med seriell el-hybrid-teknologi. En teknologi som möjliggör en rad miljöförbättrande åtgärder.

Fouriertransform investerar i Alelion Batteries AB

Fouriertransform (FTAB) investerar 28 miljoner kronor genom en riktad nyemission i Alelion Batteries AB, som tillverkar energilagringssystem främst till fordonsindustrin. Alelions system ingår idag bland annat i elbilen Fiat 500.

Fouriertransform söker Investment Directors

Fouriertransform söker fler Investment Directors som ska ansluta till det redan starka team som byggts upp under det senaste året.

Fouriertransform söker Redovisningschef

Nu söker Fouriertransform en Redovisningschef som vill vara med att starta upp och driva redovisningen inhouse. Vi erbjuder mycket ansvar och självständighet för rätt person i en dynamisk och utvecklande miljö.

Beslut vid Fouriertransforms årsstämma 2010

Årsstämman i Fouriertransform ägde rum idag den 20 april 2010 i Stockholm. På stämman togs följande beslut: Utdelning Årsstämman fastställde att ingen utdelning lämnas utan att vinsten, 8 256 088 kronor, överförs i ny räkning.

Fouriertransform delårsrapport kvartal 1, 2010 - Ett händelserikt kvartal

• VD och fem nya medarbetare bl a med erfarenhet från fordonsindustrin och riskkapitalbranschen tillträdde sina befattningar • Fouriertransform genomförde fyra nya investeringar för totalt 202 Mkr och hade vid kvartalets utgång investerat i totalt fem bolag