Fouriertransform halvårsrapport och rapport för kvartal 2, 2010 - Positiva marknadssignaler men osäker framtid

Viktiga händelser under kvartalet - Fouriertransform beslutade om två nya investeringar för totalt 48 Mkr och vid kvartalets utgång har Fouriertransform investerat totalt 295 Mkr i sju bolag sedan 2009

Fouriertransform investerar i Max Truck AB

Fouriertransform investerar 7 miljoner kronor genom en riktad nyemission i Max Truck AB, Östersund, som har tagit fram en ny typ av eldriven truck som har en unik rörlighet och stor flexibilitet.

Fouriertransform investerar i El-Forest AB

Fouriertransform investerar 20 miljoner kronor genom en riktad nyemission i El-Forest AB, som har utvecklat världens första skogsmaskin med seriell el-hybrid-teknologi. En teknologi som möjliggör en rad miljöförbättrande åtgärder.

Fouriertransform investerar i Alelion Batteries AB

Fouriertransform (FTAB) investerar 28 miljoner kronor genom en riktad nyemission i Alelion Batteries AB, som tillverkar energilagringssystem främst till fordonsindustrin. Alelions system ingår idag bland annat i elbilen Fiat 500.

Fouriertransform söker Investment Directors

Fouriertransform söker fler Investment Directors som ska ansluta till det redan starka team som byggts upp under det senaste året.

Fouriertransform söker Redovisningschef

Nu söker Fouriertransform en Redovisningschef som vill vara med att starta upp och driva redovisningen inhouse. Vi erbjuder mycket ansvar och självständighet för rätt person i en dynamisk och utvecklande miljö.

Beslut vid Fouriertransforms årsstämma 2010

Årsstämman i Fouriertransform ägde rum idag den 20 april 2010 i Stockholm. På stämman togs följande beslut: Utdelning Årsstämman fastställde att ingen utdelning lämnas utan att vinsten, 8 256 088 kronor, överförs i ny räkning.

Fouriertransform delårsrapport kvartal 1, 2010 - Ett händelserikt kvartal

• VD och fem nya medarbetare bl a med erfarenhet från fordonsindustrin och riskkapitalbranschen tillträdde sina befattningar • Fouriertransform genomförde fyra nya investeringar för totalt 202 Mkr och hade vid kvartalets utgång investerat i totalt fem bolag

Carl Backman tillträder som Investment Director för Fouriertransform

Carl Backman börjar som Investment Director på Fouriertransform den första augusti. Carl kommer närmast från tjänsten som VD för Bure Equity i Göteborg.

Kallelse till årsstämma i Fouriertransform AB

Härmed kallas till årsstämma i Fouriertransform AB tisdagen den 20 april 2010, kl. 15:00. Lokal: Sveavägen 17, Höghus 1, Plan 10, 111 57 Stockholm.

Fouriertransform investerar i Effpower AB

Fouriertransform investerar 40 MSEK genom en riktad nyemission i Effpower AB, Investeringen är villkorad av att övriga ägare investerar motsvarande belopp.

Fouriertransform investerar 10 MSEK i FlexProp AB

Genom en riktad nyemission förvärvar Fouriertransform 37 procent av aktierna i FlexProp AB i Halmstad. Bolaget är specialiserat på att utveckla och sälja lätta och robusta fixturer och gripdon i kompositmaterial till framförallt fordons- och flygindustrin.