Kallelse till årsstämma i Fouriertransform AB

Härmed kallas till årsstämma i Fouriertransform Aktiebolag, organisationsnummer 556771-5700. Tid: Måndagen den 18 april, 2011, kl. 13.00 Plats: Fouriertransform Aktiebolags lokaler, Sveavägen 17, 10 tr, Stockholm.

Styrelsen för NovaCast Technologies AB har beslutat att begära bolaget samt dotterbolagen Swedpart AB och Camito Technologies Center AB i konkurs

Gruppen drabbades av stora förluster under föregående år vilket resulterat i en akut likviditetskris. Ledningen och styrelsen har sedan i höstas arbetat intensivt för att lösa problemen såväl på kort som på lång sikt men har dock tvingats konstatera att förutsättningarna för fortsatt drift inte finns.

Bokslutskommuniké 2010 ”Bättre än väntat för fordonsindustrin”

Viktiga händelser under fjärde kvartalet

Per Aniansson tillträder som Investment Director för Fouriertransform i Stockholm

Per Aniansson börjar som Investment Director på Fouriertransform 7e mars 2011. Per kommer närmast från tjänsten som Partner på Havgul Clean Energy A/S i Oslo.

Saab och Fouriertransform utväxlar utvecklingssamarbete

Trollhättan: Saab Automobile fortsätter arbetet med att effektivisera sin organisation. Nu förs transmissionsutvecklingen som byggts upp under GM-tiden över till ett nytt företag helägt av ett konsortium lett av det statliga venture capital-bolaget Fouriertransform.

Fouriertransform investerar i Applied Nano Surfaces Sweden AB

Fouriertransform investerar cirka 9 miljoner kronor genom en riktad nyemission i Applied Nano Surfaces Sweden AB, Uppsala, som har utvecklat en innovativ processteknologi som minskar friktionsförlusterna i mekaniska system.

Daniel Riazzoli och Mikael Johnsson tillträder som Investment Managers hos Fouriertransform AB

Daniel Riazzoli börjar som Investment Manager på Fouriertransform den första februari. Daniel kommer närmast från tjänsten som Senior Associates på FSN Capital Partners i Stockholm

Fouriertransform tidigarelägger datum för bokslutskommuniké 2010

Fouriertransform har av administrativa skäl beslutat att tidigarelägga publicering av bokslutskommuniké avseende 2010 till den 8 februari 2011, istället för den 10 februari 2011 som tidigare angivits. För ytterligare information, Per Nordberg, VD Fouriertransform AB, tel +46 8 410 40 601

Alelion Batteries AB stärks ytterligare med ny investerare

Efter att Fouriertransform har investerat 28 miljoner kronor i Alelion Batteries AB i somras, stärker nu IKEA GreenTech bolaget ytterligare genom en riktad nyemission på 20 miljoner kronor.

Anna Zetterlund tillträder som Redovisningschef i Fouriertransform AB

Anna Zetterlund har rekryterats som Redovisningschef till Fouriertransform och börjar den första november. Anna kommer närmast från tjänsten som Financial Controller för Inter IKEA Investments i Stockholm.