Beslut vid Fouriertransform ABs årsstämma 2012

Årsstämman i Fouriertransform ägde rum idag den 19 april 2012 i Stockholm. På stämman togs följande beslut: Utdelning Årsstämman fastställde att ingen utdelning lämnas utan att den ansamlade förlusten på 63 938 471 kronor, överförs i ny räkning.

Bokslutskommuniké 2011 ”Stort intresse för Fouriertransforms aktiviteter”

Kvartalets resultat efter skatt uppgick till 27,5 Mkr (-32,0 Mkr) exklusive orealiserade övervärden i kortfristiga placeringar på 15,0 Mkr Resultatet har huvudsakligen påverkats av utdelning från aktie- och räntefonder i kapitalförvaltningen på 25,7 Mkr samt återläggning av nedskrivning av det

Nystartat bolag i Trollhättan skapar sysselsättning för hundratals personer

Idag på en presskonferens i Trollhättan presenterades det nystartade företaget LeanNova med bas i Trollhättan som nu drar igång sin verksamhet med tio anställda och som inom ett år räknar med att sysselsätta flera hundra personer.

Välkommen till presskonferens, LeanNova Engineering det nya ingenjörsbolaget i Trollhättan

Tid:      Torsdag 26 januari kl. 15.00 Plats:   Innovatum Teknikpark, Företagens Hus, Åkerssjövägen 10, 461 53 Trollhättan

Fouriertransform startar LeanNova Engineering – ett ingenjörsbolag i Trollhättan

Fouriertransform, Innovatum och personer från Saab Automobiles tidigare ledning har beslutat att starta ett gemensamägt ingenjörsbolag, LeanNova Engineering, som ska sälja och leverera kompletta utvecklingsuppdrag mot fordonsindustrin.

Fouriertransform investerar i EELCEE AB

Fouriertransform AB (FTAB) investerar totalt 50 miljoner kronor genom en riktad nyemission och ett lånelöfte i EELCEE AB.

Delårsrapport för kvartal 3, 2011

”Fortsatt hög aktivitet i investeringsverksamheten” Viktiga händelser under tredje kvartalet

Fouriertransform investerar i Pelagicore AB

Genom en riktad nyemission investerar Fouriertransform 20 miljoner kronor i Pelagicore AB i Göteborg, som är ett teknik- och produktutvecklingsbolag specialiserat på Open Source-mjukvara för Infotainmentsystem inom fordonsindustrin.

Fouriertransform investerar i Jobro Plåtkomponenter AB

Fouriertransform investerar cirka 12 miljoner kronor i Jobro Plåtkomponenter AB, Ulricehamn, genom en kombination av konvertibel och nyemission.

Beslut vid Fouriertransforms årsstämma 2011

Stockholm, 2011-04-18 Årsstämman i Fouriertransform ägde rum idag den 18 april 2011 i Stockholm. På stämman togs följande beslut: