Fouriertransform förstärker investeringsorganisationen

Erik Sterner från EQT och Mattias Silfversparre från Layline Partners börjar som Investment Directors på Fouriertransform under augusti månad.

Fouriertransform investerar i APR Automation i Arvika, en automationsintegratör i stark tillväxt

Fouriertransform genomför investeringen tillsammans med APR Automations ledning. Efter transaktionen uppgår Fouriertransforms ägarandel till 49 procent.

Delårsrapport januari - mars, 2014

Hög marknadsaktivitet och intensiv investeringstakt med tre nya investeringar på totalt 145 MSEK under kvartalet Viktiga händelser under första kvartalet

Beslut vid Fouriertransform Aktiebolags årsstämma 2014

Årsstämman i Fouriertransform Aktiebolag ägde rum idag den 23 april 2014 i Stockholm. På stämman fattades följande beslut: Utdelning

SVCA-priset - Årets mest samhällsnyttiga investering 2013

Fouriertransform AB och Volvo Group Venture Capital AB tilldelas Svenska Riskkapitalförenings pris för ”Årets mest samhällsnyttiga investering 2013” för sin investering i Powercell Sweden AB.

Fouriertransform ger pris till Excillum i Kista för deras banbrytande röntgenteknologi

Som partner till 33-listan över ”Sveriges 33 hetaste unga teknikföretag” har Fouriertransform beslutat att belöna Excillum med ”Årets diamant” och 100 000 kr att avropas i form av konsulttjänster från Fouriertransforms portföljbolag.

Fouriertransform investerar i Osstell i Göteborg, med en unik metod för att mäta stabiliteten i dentalimplantatsskruvar

Fouriertransform genomför investeringen i ett konsortium med bland andra investeringsföretaget Layline Partners och Carsten Browall, blivande styrelseordförande för Osstell. Fouriertransforms ägarandel kommer att uppgå till 49 procent.

Fouriertransform investerar i Pelly Intressenter AB i Hillerstorp, en av Nordens ledande leverantörer av flexibla förvaringssystem

Fouriertransform genomför investeringen tillsammans med den tidigare ledningen i Pelly och tar över ägandet från riskkapitalbolaget Litorina. Efter transaktionen uppgår Fouriertransforms ägarandel till 49 procent.

Fouriertransform investerar 25 MSEK i ÅAC Microtec AB

Uppsalabaserade ÅAC Microtec AB ska använda expansionskapitalet till att öka försäljningen av sina världsledande mikroelektroniksystem till flyg- och rymdindustrin och andra industriella kunder med mycket höga tekniska krav.

Bokslutskommuniké 2013

Fouriertransform har nu investerat 1 miljard i 20 bolag för ökad konkurrenskraft i svensk industri.

Fouriertransform investerar genom en riktad nyemission 55 MSEK i Scibase

Det stockholmsbaserade medicinteknikbolaget SciBase AB har utvecklat en unik patenterad metod för att upptäcka malignt melanom och har nu påbörjat försäljning.