Fouriertransform investerar i APR Automation i Arvika, en automationsintegratör i stark tillväxt

Fouriertransform genomför investeringen tillsammans med APR Automations ledning. Efter transaktionen uppgår Fouriertransforms ägarandel till 49 procent.

Delårsrapport januari - mars, 2014

Hög marknadsaktivitet och intensiv investeringstakt med tre nya investeringar på totalt 145 MSEK under kvartalet Viktiga händelser under första kvartalet

Beslut vid Fouriertransform Aktiebolags årsstämma 2014

Årsstämman i Fouriertransform Aktiebolag ägde rum idag den 23 april 2014 i Stockholm. På stämman fattades följande beslut: Utdelning

SVCA-priset - Årets mest samhällsnyttiga investering 2013

Fouriertransform AB och Volvo Group Venture Capital AB tilldelas Svenska Riskkapitalförenings pris för ”Årets mest samhällsnyttiga investering 2013” för sin investering i Powercell Sweden AB.

Fouriertransform ger pris till Excillum i Kista för deras banbrytande röntgenteknologi

Som partner till 33-listan över ”Sveriges 33 hetaste unga teknikföretag” har Fouriertransform beslutat att belöna Excillum med ”Årets diamant” och 100 000 kr att avropas i form av konsulttjänster från Fouriertransforms portföljbolag.

Fouriertransform investerar i Osstell i Göteborg, med en unik metod för att mäta stabiliteten i dentalimplantatsskruvar

Fouriertransform genomför investeringen i ett konsortium med bland andra investeringsföretaget Layline Partners och Carsten Browall, blivande styrelseordförande för Osstell. Fouriertransforms ägarandel kommer att uppgå till 49 procent.

Fouriertransform investerar i Pelly Intressenter AB i Hillerstorp, en av Nordens ledande leverantörer av flexibla förvaringssystem

Fouriertransform genomför investeringen tillsammans med den tidigare ledningen i Pelly och tar över ägandet från riskkapitalbolaget Litorina. Efter transaktionen uppgår Fouriertransforms ägarandel till 49 procent.

Fouriertransform investerar 25 MSEK i ÅAC Microtec AB

Uppsalabaserade ÅAC Microtec AB ska använda expansionskapitalet till att öka försäljningen av sina världsledande mikroelektroniksystem till flyg- och rymdindustrin och andra industriella kunder med mycket höga tekniska krav.

Bokslutskommuniké 2013

Fouriertransform har nu investerat 1 miljard i 20 bolag för ökad konkurrenskraft i svensk industri.

Fouriertransform investerar genom en riktad nyemission 55 MSEK i Scibase

Det stockholmsbaserade medicinteknikbolaget SciBase AB har utvecklat en unik patenterad metod för att upptäcka malignt melanom och har nu påbörjat försäljning.

Delårsrapport för kvartal 3, 2013

Stort intresse efter beslut om Fouriertransforms utvidgade mandat    Viktiga händelser under tredje kvartalet