Kallelse till årsstämma i Fouriertransform Aktiebolag 2015

Aktieägarna i Fouriertransform AB kallas till årsstämma onsdagen den 22 april 2015 kl.14.00 –15.00, i bolagets lokaler på Sveavägen 17. Kallelsen i sin helhet finns tillgänglig på bolagets webbplats www.fouriertransform.se och i Post- och Inrikes Tidningar.

Fouriertransform tar in AVL som ny huvudägare i Vicura

AVL List Gmbh, världens största oberoende företag för utveckling av drivlinesystem förvärvar 51 procent av aktierna i Vicura AB från Fouriertransform.

Bokslutskommuniké 2014

Hållbart värdeskapande i tillväxtbolag Avyttring av LeanNova Engineering i Trollhättan

Fouriertransform avyttrar LeanNova-koncernen till ÅF AB

Ingenjörsbolaget LeanNova startades med stöd av Fouriertransform, efter konkursen av SAAB Automobile, i syfte att bevara och kommersialisera den unika kompetens som finns i Trollhättan.

Delårsrapport juli - september, 2014

Stort intresse för minoritetsinvesteringar i tillväxtbolag Viktiga händelser under tredje kvartalet

Beslut vid Fouriertransform Aktiebolags extra bolagsstämma

Extra bolagsstämma i Fouriertransform Aktiebolag ägde rum idag den 17 oktober 2014 i Stockholm. Beslut om minskning av det registrerade aktiekapitalet

Kallelse till extra bolagsstämma i Fouriertransform AB

Aktieägarna i Fouriertransform AB kallas till extra bolagsstämma fredagen den 17 oktober 2014, kl. 10.00, i bolagets lokaler på Sveavägen 17, 10 tr.

Halvårsrapport och rapport för kvartal 2, 2014

Hög investeringstakt med totala investeringar på 287 MSEK, varav 200 MSEK i fem nya bolag Viktiga händelser under första halvåret och andra kvartalet

MVI och Fouriertransform förvärvar SMP Parts i Ilsbo, Hälsingland, en ledande leverantör inom entreprenadmarknaden

MVI och Fouriertransform investerar tillsammans med ledningen i SMP Parts. MVI kommer att vara majoritetsägare och efter transaktionen uppgår Fouriertransforms ägarandel till 43 procent.

Fouriertransform förstärker investeringsorganisationen

Erik Sterner från EQT och Mattias Silfversparre från Layline Partners börjar som Investment Directors på Fouriertransform under augusti månad.

Fouriertransform investerar i APR Automation i Arvika, en automationsintegratör i stark tillväxt

Fouriertransform genomför investeringen tillsammans med APR Automations ledning. Efter transaktionen uppgår Fouriertransforms ägarandel till 49 procent.

Delårsrapport januari - mars, 2014

Hög marknadsaktivitet och intensiv investeringstakt med tre nya investeringar på totalt 145 MSEK under kvartalet Viktiga händelser under första kvartalet