Delårsrapport juli - september, 2014

Stort intresse för minoritetsinvesteringar i tillväxtbolag Viktiga händelser under tredje kvartalet

Beslut vid Fouriertransform Aktiebolags extra bolagsstämma

Extra bolagsstämma i Fouriertransform Aktiebolag ägde rum idag den 17 oktober 2014 i Stockholm. Beslut om minskning av det registrerade aktiekapitalet

Kallelse till extra bolagsstämma i Fouriertransform AB

Aktieägarna i Fouriertransform AB kallas till extra bolagsstämma fredagen den 17 oktober 2014, kl. 10.00, i bolagets lokaler på Sveavägen 17, 10 tr.

Halvårsrapport och rapport för kvartal 2, 2014

Hög investeringstakt med totala investeringar på 287 MSEK, varav 200 MSEK i fem nya bolag Viktiga händelser under första halvåret och andra kvartalet

MVI och Fouriertransform förvärvar SMP Parts i Ilsbo, Hälsingland, en ledande leverantör inom entreprenadmarknaden

MVI och Fouriertransform investerar tillsammans med ledningen i SMP Parts. MVI kommer att vara majoritetsägare och efter transaktionen uppgår Fouriertransforms ägarandel till 43 procent.

Fouriertransform förstärker investeringsorganisationen

Erik Sterner från EQT och Mattias Silfversparre från Layline Partners börjar som Investment Directors på Fouriertransform under augusti månad.

Fouriertransform investerar i APR Automation i Arvika, en automationsintegratör i stark tillväxt

Fouriertransform genomför investeringen tillsammans med APR Automations ledning. Efter transaktionen uppgår Fouriertransforms ägarandel till 49 procent.

Delårsrapport januari - mars, 2014

Hög marknadsaktivitet och intensiv investeringstakt med tre nya investeringar på totalt 145 MSEK under kvartalet Viktiga händelser under första kvartalet

Beslut vid Fouriertransform Aktiebolags årsstämma 2014

Årsstämman i Fouriertransform Aktiebolag ägde rum idag den 23 april 2014 i Stockholm. På stämman fattades följande beslut: Utdelning

SVCA-priset - Årets mest samhällsnyttiga investering 2013

Fouriertransform AB och Volvo Group Venture Capital AB tilldelas Svenska Riskkapitalförenings pris för ”Årets mest samhällsnyttiga investering 2013” för sin investering i Powercell Sweden AB.

Fouriertransform ger pris till Excillum i Kista för deras banbrytande röntgenteknologi

Som partner till 33-listan över ”Sveriges 33 hetaste unga teknikföretag” har Fouriertransform beslutat att belöna Excillum med ”Årets diamant” och 100 000 kr att avropas i form av konsulttjänster från Fouriertransforms portföljbolag.

Fouriertransform investerar i Osstell i Göteborg, med en unik metod för att mäta stabiliteten i dentalimplantatsskruvar

Fouriertransform genomför investeringen i ett konsortium med bland andra investeringsföretaget Layline Partners och Carsten Browall, blivande styrelseordförande för Osstell. Fouriertransforms ägarandel kommer att uppgå till 49 procent.