ÅAC Microtec receives contract to develop advanced miniaturized motion controller for space rovers and robots

The European Space Agency ESA has awarded Uppsala-based ÅAC Microtec the contract to develop an advanced miniaturized motion controller for future robotic exploration missions to Mars.

Delårsrapport januari - mars, 2016

Positiv utveckling i portföljbolagen

Beslut vid Fouriertransform Aktiebolags årsstämma 2016

Årsstämman i Fouriertransform Aktiebolag ägde rum idag den 19 april 2016 i Stockholm. På stämman fattades följande beslut: Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Fouriertransform ger pris till CELLINK för dess innovativa 3D skrivare för levande celler

Som partner till 33-listan över ”Sveriges 33 hetaste unga teknikföretag” ger Fouriertransform CELLINK ”Årets diamant” och 100 000 kr att avropas i tjänster från Fouriertransforms portföljbolag.

Kallelse till årsstämma i Fouriertransform Aktiebolag 2016

Aktieägarna i Fouriertransform AB kallas till årsstämma onsdagen den 19 april 2016 kl. 13.30, i bolagets lokaler på Sveavägen 17.  Kallelsen i sin helhet finns tillgänglig på bolagets webbplats www.fouriertransform.se och i Post- och Inrikes Tidningar.

Bokslutskommuniké 2015

Hållbart värdeskapande i portföljbolag

TitanX öppnar fabrik i Mexiko för att leverera till Daimler Trucks

TitanX, den ledande globala leverantören av kyllösningar till drivsystem för nyttofordon, öppnar en fabrik i Saltillo, Mexiko. Investeringen i den nya anläggningen uppgår till 10 miljoner dollar och är resultatet av två kontrakt från Daimler Trucks North America under 2013 och 2015.

Fouriertransform investerar i TechROi Fuel Systems AB, en systemleverantör specialiserad på lättviktstankar till fordonsindustrin

Efter transaktionen äger den nuvarande huvudägaren, TechROi AB, 45 procent och Fouriertransforms ägarandel kommer att uppgå till 30 procent.

Fouriertransform investerar, tillsammans med SEB Venture Capital och Karolinska Development, 93 Msek i OssDsign i Uppsala

Investeringen ska användas till den internationella expansionen av OssDsigns teknikplattform för regenerativa implantat vid ansiktskirurgi och benrekonstruktioner.

Delårsrapport juli - september, 2015

Bra värdetillväxt i flera portföljbolag

Halvårsrapport, kvartal 2 2015

Framgångsrik börsintroduktion och en ny investering i banbrytande teknikföretag

Fouriertransform investerar i Lamera AB, ett banbrytande teknikföretag i Göteborg, specialiserat på lättviktsmaterial

Efter transaktionen kommer Fouriertransform att äga 27 procent och den nuvarande huvudägaren, Midroc New Technology, kommer att behålla 27 procents ägarandel.