Fouriertransform investerar, tillsammans med SEB Venture Capital och Karolinska Development, 93 Msek i OssDsign i Uppsala

Investeringen ska användas till den internationella expansionen av OssDsigns teknikplattform för regenerativa implantat vid ansiktskirurgi och benrekonstruktioner.

Delårsrapport juli - september, 2015

Bra värdetillväxt i flera portföljbolag

Halvårsrapport, kvartal 2 2015

Framgångsrik börsintroduktion och en ny investering i banbrytande teknikföretag

Fouriertransform investerar i Lamera AB, ett banbrytande teknikföretag i Göteborg, specialiserat på lättviktsmaterial

Efter transaktionen kommer Fouriertransform att äga 27 procent och den nuvarande huvudägaren, Midroc New Technology, kommer att behålla 27 procents ägarandel.

Delårsrapport januari - mars, 2015

Strategisk avyttring stärker svensk industri

Beslut vid Fouriertransform Aktiebolags årsstämma 2015

Årsstämman i Fouriertransform Aktiebolag ägde rum idag den 22 april 2015 i Stockholm. På stämman fattades följande beslut: Utdelning Årsstämman beslöt att utdela 100 000 000 kronor och att 37 596 085 kronor överförs i ny räkning. Ansvarsfrihet

Fouriertransform ger pris till Disruptive för dess revolutionerande nya material Upsalite®

Som partner till 33-listan över ”Sveriges 33 hetaste unga teknikföretag” ger Fouriertransform Disruptive Materials ”Årets diamant” och 100 000 kr att avropas i tjänster från Fouriertransforms portföljbolag.

Kallelse till årsstämma i Fouriertransform Aktiebolag 2015

Aktieägarna i Fouriertransform AB kallas till årsstämma onsdagen den 22 april 2015 kl.14.00 –15.00, i bolagets lokaler på Sveavägen 17. Kallelsen i sin helhet finns tillgänglig på bolagets webbplats www.fouriertransform.se och i Post- och Inrikes Tidningar.

Fouriertransform tar in AVL som ny huvudägare i Vicura

AVL List Gmbh, världens största oberoende företag för utveckling av drivlinesystem förvärvar 51 procent av aktierna i Vicura AB från Fouriertransform.

Bokslutskommuniké 2014

Hållbart värdeskapande i tillväxtbolag Avyttring av LeanNova Engineering i Trollhättan

Fouriertransform avyttrar LeanNova-koncernen till ÅF AB

Ingenjörsbolaget LeanNova startades med stöd av Fouriertransform, efter konkursen av SAAB Automobile, i syfte att bevara och kommersialisera den unika kompetens som finns i Trollhättan.

Delårsrapport juli - september, 2014

Stort intresse för minoritetsinvesteringar i tillväxtbolag Viktiga händelser under tredje kvartalet