Fouriertransform investerar i TechROi Fuel Systems AB, en systemleverantör specialiserad på lättviktstankar till fordonsindustrin

Efter transaktionen äger den nuvarande huvudägaren, TechROi AB, 45 procent och Fouriertransforms ägarandel kommer att uppgå till 30 procent.

Fouriertransform investerar, tillsammans med SEB Venture Capital och Karolinska Development, 93 Msek i OssDsign i Uppsala

Investeringen ska användas till den internationella expansionen av OssDsigns teknikplattform för regenerativa implantat vid ansiktskirurgi och benrekonstruktioner.

Delårsrapport juli - september, 2015

Bra värdetillväxt i flera portföljbolag

Halvårsrapport, kvartal 2 2015

Framgångsrik börsintroduktion och en ny investering i banbrytande teknikföretag

Fouriertransform investerar i Lamera AB, ett banbrytande teknikföretag i Göteborg, specialiserat på lättviktsmaterial

Efter transaktionen kommer Fouriertransform att äga 27 procent och den nuvarande huvudägaren, Midroc New Technology, kommer att behålla 27 procents ägarandel.

Delårsrapport januari - mars, 2015

Strategisk avyttring stärker svensk industri

Beslut vid Fouriertransform Aktiebolags årsstämma 2015

Årsstämman i Fouriertransform Aktiebolag ägde rum idag den 22 april 2015 i Stockholm. På stämman fattades följande beslut: Utdelning Årsstämman beslöt att utdela 100 000 000 kronor och att 37 596 085 kronor överförs i ny räkning. Ansvarsfrihet

Fouriertransform ger pris till Disruptive för dess revolutionerande nya material Upsalite®

Som partner till 33-listan över ”Sveriges 33 hetaste unga teknikföretag” ger Fouriertransform Disruptive Materials ”Årets diamant” och 100 000 kr att avropas i tjänster från Fouriertransforms portföljbolag.

Kallelse till årsstämma i Fouriertransform Aktiebolag 2015

Aktieägarna i Fouriertransform AB kallas till årsstämma onsdagen den 22 april 2015 kl.14.00 –15.00, i bolagets lokaler på Sveavägen 17. Kallelsen i sin helhet finns tillgänglig på bolagets webbplats www.fouriertransform.se och i Post- och Inrikes Tidningar.

Fouriertransform tar in AVL som ny huvudägare i Vicura

AVL List Gmbh, världens största oberoende företag för utveckling av drivlinesystem förvärvar 51 procent av aktierna i Vicura AB från Fouriertransform.

Bokslutskommuniké 2014

Hållbart värdeskapande i tillväxtbolag Avyttring av LeanNova Engineering i Trollhättan

Fouriertransform avyttrar LeanNova-koncernen till ÅF AB

Ingenjörsbolaget LeanNova startades med stöd av Fouriertransform, efter konkursen av SAAB Automobile, i syfte att bevara och kommersialisera den unika kompetens som finns i Trollhättan.