Halvårsrapport och rapport för kvartal 2, 2016

Börsintroduktion av Alelion Batteries

Handel inleds i Alelion på Nasdaq First North idag den 21 juni

Alelion Energy Systems AB (publ), en ledande leverantör av miljövänligare litiumjon energilagringssystem för industritruckar, genomför listning av aktier och teckningsoptioner på Nasdaq First North efter godkänd listningsansökan. Första handelsdag för aktien blir idag den 21 juni 2016 och för TO1 den 30 juni.

Andreas Ljungberg ny verkställande direktör för Inxide AB

Styrelsen för Inxide AB har utsett Andreas Ljungberg till ny vd. Andreas Ljungberg kommer senast från uppdrag som strategi och affärsutvecklingskonsult. Han har sin bakgrund i bilindustrin där han haft en lång rad ledande positioner inom svensk och internationell underleverantörsindustri.

Mycket stort intresse för att teckna aktier i Alelion Energy Systems AB

Alelion Energy Systems AB (publ) (”Alelion”), en ledande leverantör av effektiva industriella energilagringssystem baserade på litiumjon teknologi, har genomfört en kraftigt övertecknad nyemission på maximalt 103,2 miljoner kronor i samband med bolagets planerade om listning på Nasdaq First North.

ÅAC Microtec avionics aboard the first 50 kg microsatellite deployed from the ISS

ÅAC Microtec has supplied a key avionics component for the new Philippine microsatellite Diwata-1, which was launched from Kennedy Space Center to the International Space Station (ISS) on March 23 and successfully deployed into orbit on April 27

ÅAC Microtec receives contract to develop advanced miniaturized motion controller for space rovers and robots

The European Space Agency ESA has awarded Uppsala-based ÅAC Microtec the contract to develop an advanced miniaturized motion controller for future robotic exploration missions to Mars.

Delårsrapport januari - mars, 2016

Positiv utveckling i portföljbolagen

Beslut vid Fouriertransform Aktiebolags årsstämma 2016

Årsstämman i Fouriertransform Aktiebolag ägde rum idag den 19 april 2016 i Stockholm. På stämman fattades följande beslut: Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Fouriertransform ger pris till CELLINK för dess innovativa 3D skrivare för levande celler

Som partner till 33-listan över ”Sveriges 33 hetaste unga teknikföretag” ger Fouriertransform CELLINK ”Årets diamant” och 100 000 kr att avropas i tjänster från Fouriertransforms portföljbolag.

Kallelse till årsstämma i Fouriertransform Aktiebolag 2016

Aktieägarna i Fouriertransform AB kallas till årsstämma onsdagen den 19 april 2016 kl. 13.30, i bolagets lokaler på Sveavägen 17.  Kallelsen i sin helhet finns tillgänglig på bolagets webbplats www.fouriertransform.se och i Post- och Inrikes Tidningar.

Bokslutskommuniké 2015

Hållbart värdeskapande i portföljbolag

TitanX öppnar fabrik i Mexiko för att leverera till Daimler Trucks

TitanX, den ledande globala leverantören av kyllösningar till drivsystem för nyttofordon, öppnar en fabrik i Saltillo, Mexiko. Investeringen i den nya anläggningen uppgår till 10 miljoner dollar och är resultatet av två kontrakt från Daimler Trucks North America under 2013 och 2015.