Per Nordberg utses till ny VD i Fouriertransform AB

Fouriertransforms styrelse har utnämnt Per Nordberg till verkställande direktör. Per Nordberg tillträder den 1 januari 2010 och kommer närmast från Sandvik AB där han arbetat som v VD och CFO.

Styrelse klar för Fouriertransform AB

Bolaget registerades i december 2008 och nu är styrelsen tillsatt. Samtliga ledamöter, förutom Lars Erik Fredriksson, är nyvalda. Ledamöterna är: