Beslut vid Fouriertransforms årsstämma 2010

Årsstämman i Fouriertransform ägde rum idag den 20 april 2010 i Stockholm. På stämman togs följande beslut: Utdelning Årsstämman fastställde att ingen utdelning lämnas utan att vinsten, 8 256 088 kronor, överförs i ny räkning.

Fouriertransform delårsrapport kvartal 1, 2010 - Ett händelserikt kvartal

• VD och fem nya medarbetare bl a med erfarenhet från fordonsindustrin och riskkapitalbranschen tillträdde sina befattningar • Fouriertransform genomförde fyra nya investeringar för totalt 202 Mkr och hade vid kvartalets utgång investerat i totalt fem bolag

Carl Backman tillträder som Investment Director för Fouriertransform

Carl Backman börjar som Investment Director på Fouriertransform den första augusti. Carl kommer närmast från tjänsten som VD för Bure Equity i Göteborg.

Kallelse till årsstämma i Fouriertransform AB

Härmed kallas till årsstämma i Fouriertransform AB tisdagen den 20 april 2010, kl. 15:00. Lokal: Sveavägen 17, Höghus 1, Plan 10, 111 57 Stockholm.

Fouriertransform investerar i Effpower AB

Fouriertransform investerar 40 MSEK genom en riktad nyemission i Effpower AB, Investeringen är villkorad av att övriga ägare investerar motsvarande belopp.

Fouriertransform investerar 10 MSEK i FlexProp AB

Genom en riktad nyemission förvärvar Fouriertransform 37 procent av aktierna i FlexProp AB i Halmstad. Bolaget är specialiserat på att utveckla och sälja lätta och robusta fixturer och gripdon i kompositmaterial till framförallt fordons- och flygindustrin.

Bokslutskommuniké 2009

• Fouriertransform AB bildades efter ett riksdagsbeslut i december 2008. Bolagets mål är att stärka svensk fordonsindustri. Fouriertransform är ett så kallat venture-capitalbolag med ett eget kapital på 3 Mdkr. Bolaget inledde sin verksamhet 2009.

Fouriertransforms nya organisation tar form

Ulf Järvenäs och Christian Zeuchner har under januari tillträtt som CFO respektive Industrial Investment Director i Fouriertransform. Viveca Gasslander tillträdde som VD-assistent 1 februari.

Fouriertransform investerar 40 MSEK i NovaCast Technologies och blir delägare med 33 % av kapitalet och 24 % av rösterna

Förvärvet sker genom en riktad kontant nyemission. NovaCast Technologies som är noterat på NASDAQ OMX Stockholm Small Cap nordiska börs, har som affärsidé är att erbjuda fordonsindustrin och deras underleverantörer produkter och system, som effektiviserar deras produktionsprocesser.

Fouriertransform investerar i Norstel AB

Fouriertransform förvärvar aktier och konvertibler i Norstel AB, som utvecklar kraftelektronik, för 10,5 miljoner Euro. Bolagets största ägare är idag riskkapitalfonder rådgivna av Eqvitec, Creandum och Northzone samt Sjätte AP-fonden. Investeringen sker genom en riktad nyemission av aktier och konvertibler.

Kallelse till extra bolagsstämma i Fouriertransform Aktiebolag

Aktieägaren i Fouriertransform Aktiebolag kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 2 februari 2010 kl.13.00, i Näringsdepartementets lokaler, Mäster Samuelsgatan 70, Stockholm. Anmälan görs senast fredagen den 29 januari 2010 till Per Nordberg, tfn.

Fouriertransform investerar i Powercell Sweden AB

Fouriertransform investerar 60 MSEK i utvecklingsföretaget Powercell Sweden AB. Bolaget som samägs med Volvo Technology Transfer, Midroc New Technology, OCAS har sin grund i Volvokoncernens utvecklingsprojekt för bränsleceller. Investeringen sker genom en riktad nyemission.