Bokslutskommuniké 2009

• Fouriertransform AB bildades efter ett riksdagsbeslut i december 2008. Bolagets mål är att stärka svensk fordonsindustri. Fouriertransform är ett så kallat venture-capitalbolag med ett eget kapital på 3 Mdkr. Bolaget inledde sin verksamhet 2009.

Fouriertransforms nya organisation tar form

Ulf Järvenäs och Christian Zeuchner har under januari tillträtt som CFO respektive Industrial Investment Director i Fouriertransform. Viveca Gasslander tillträdde som VD-assistent 1 februari.

Fouriertransform investerar 40 MSEK i NovaCast Technologies och blir delägare med 33 % av kapitalet och 24 % av rösterna

Förvärvet sker genom en riktad kontant nyemission. NovaCast Technologies som är noterat på NASDAQ OMX Stockholm Small Cap nordiska börs, har som affärsidé är att erbjuda fordonsindustrin och deras underleverantörer produkter och system, som effektiviserar deras produktionsprocesser.

Fouriertransform investerar i Norstel AB

Fouriertransform förvärvar aktier och konvertibler i Norstel AB, som utvecklar kraftelektronik, för 10,5 miljoner Euro. Bolagets största ägare är idag riskkapitalfonder rådgivna av Eqvitec, Creandum och Northzone samt Sjätte AP-fonden. Investeringen sker genom en riktad nyemission av aktier och konvertibler.

Kallelse till extra bolagsstämma i Fouriertransform Aktiebolag

Aktieägaren i Fouriertransform Aktiebolag kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 2 februari 2010 kl.13.00, i Näringsdepartementets lokaler, Mäster Samuelsgatan 70, Stockholm. Anmälan görs senast fredagen den 29 januari 2010 till Per Nordberg, tfn.

Fouriertransform investerar i Powercell Sweden AB

Fouriertransform investerar 60 MSEK i utvecklingsföretaget Powercell Sweden AB. Bolaget som samägs med Volvo Technology Transfer, Midroc New Technology, OCAS har sin grund i Volvokoncernens utvecklingsprojekt för bränsleceller. Investeringen sker genom en riktad nyemission.

Per Nordberg utses till ny VD i Fouriertransform AB

Fouriertransforms styrelse har utnämnt Per Nordberg till verkställande direktör. Per Nordberg tillträder den 1 januari 2010 och kommer närmast från Sandvik AB där han arbetat som v VD och CFO.

Styrelse klar för Fouriertransform AB

Bolaget registerades i december 2008 och nu är styrelsen tillsatt. Samtliga ledamöter, förutom Lars Erik Fredriksson, är nyvalda. Ledamöterna är: