Ett bra år för Fouriertransform

Efter åtta verksamhetsår går Fouriertransform in i en ny fas när statens riskkapital organiseras om. Det gångna året har bjudit på en mycket god värdeutveckling för innehaven i portföljen och det visar på vikten av uthållighet och att man med kompetens och kapital kan lyfta svensk industri även när tiderna är svåra.

Erbjudandet i Smart Eye AB (publ) övertecknades kraftigt

Smart Eye AB (publ) (”Smart Eye” eller ”Bolaget”) har slutfört erbjudandet till allmänheten och institutionella investerare i Sverige att teckna aktier i Bolaget om cirka 80,5 MSEK (”Erbjudandet”). Intresset att delta i Erbjudandet har varit mycket stort och Erbjudandet tecknades omkring åtta gånger. Första dag för handel med Smart Eyes aktie är den 7 december 2016.

ARCCORE awarded as Sweden's 33rd fastest growing tech company 2016

During an award ceremony on Tuesday evening, ARCCORE was appointed as Sweden's 33rd fastest growing tech company and is thus also nominated as among EMEA Fast 500.

ÅAC Microtec ansöker om notering på Nasdaq First North och offentliggör prospekt

Svenska ÅAC Microtec AB (publ) (”ÅAC”), en utvecklare av högteknologikomponenter i världsklass till små satelliter, har beslutat att ansöka om en notering på Nasdaq First North. I samband med noteringen genomförs en nyemission till institutionella investerare och allmänheten i Sverige på 120 miljoner kronor. 

Pelly Intressenter förvärvar LG Collection och stärker sin position på marknaden.

Den 1 november förvärvade Pelly Intressenter LG Collection. LG Collection är, som Pelly, ett småländskt bolag och tillverkar och säljer måttanpassade bänkskivor till både privata och offentliga miljöer.

Delårsrapport juli – september, 2016

Stort intresse för portföljbolagen Indiska Tata AutoComp förvärvar TitanX

Fouriertransform investerar i återvinningsföretaget re:newcell

Fouriertransform, det statliga venture capital-bolaget, har tillsammans med investmentbolaget Girincubator investerat 48 miljoner kronor i det svenska innovationsföretaget re:newcell. Investeringen ska användas till att bygga världens första produktionslinje för textilmassa från återvunna textilier.

Ny Studie: Svenska Nevisense kan halvera behovet för uppföljning av svårbedömda hudförändringar vid melanomdetektion

En ny australiensisk studie visar att genom att använda det svenska instrumentet Nevisense, utvecklat av SciBase, är det möjligt att minska antalet fall som behöver genomgå uppföljning med digital dermatoskopi med nästan hälften.

TitanX blir en del av Tata AutoComp

Tata AutoComp Systems Ltd (“Tata AutoComp”), EQT Opportunity (“EQT”) och Fouriertransform (“Fourier”) har ingått avtal där Tata AutoComp kommer förvärva TitanX Engine Cooling (“TitanX”).

ÅAC Microtec and York Space Systems Announce Agreement to Supply Advanced Avionics for Small Spacecraft Platform.

York Space Systems and AAC Microtec announced a definitive agreement for the supply of advanced command and data handling avionics for York’s S-Class small spacecraft platform. The avionics leverage AAC’s unique design approach with low cost and high reliability.

Kallelse till extra bolagsstämma i Fouriertransform AB

Aktieägaren i Fouriertransform AB kallas till extra bolagsstämma fredagen den 2 september 2016, kl. 10.00, i bolagets lokaler på Sveavägen 17, 10 tr. Kallelsen i sin helhet finns tillgänglig på bolagets webbplats, www.fouriertransform.se och i Post- och Inrikes Tidningar.