Fouriertransform har sålt hela sitt innehav i SmartEye

I samband med att SmartEye genomförde en riktad nyemission sålde Fouriertransform samtliga sina aktier, då intresset för nyemissionen var mycket stort.

Fouriertransform säljer sitt innehav i ARCCORE till tyska Vector

ARCCORE tillverkar och levererar mjukvara baserat på den globala AUTOSAR-standarden till kontrollenheter inom fordonsindustrin. Bolaget startade verksamheten 2006 och har idag 80 anställda samt kontor och verksamhet i Göteborg, Linköping, München, Bangalore, Palo Alto och Shanghai.

Fouriertransform har avyttrat sitt innehav i TechROi Fuel Systems

Fouriertransform har under augusti avyttrat sitt innehav i TechROi Fuel Systems AB till Spectra Premium. För ytterligare information Åsa Knutsson, vd Fouriertransform, tel: +46 73 096 03 00

Fouriertransform har avyttrat sitt innehav i Lamera

Fouriertransform har under augusti avyttrat sina aktier i Lamera AB till andra befintliga aktieägare i bolaget. För ytterligare information Åsa Knutsson, vd Fouriertransform, tel: +46 73 096 03 00

Fouriertransform har ingått avtal om att avyttra sitt innehav i Pelly Group AB (Pelly) till Segulah, en nordisk private equity-firma som investerar i mindre och medelstora bolag

Pelly är en leverantör av produkter och lösningar till köks- och förvaringsindustrin. Bolaget verkar under varumärkena Pelly, Mirro och LG Collection. Bolaget har 308 anställda med verksamhet i Jönköping, Hillerstorp, Nässjö samt i Kaunas (Litauen).

Beslut vid Fouriertransforms årsstämma 2018

Vid årsstämman 26 april 2018 fattades beslut om att i enlighet med revisorernas rekommendation inte bevilja tidigare VD ansvarsfrihet. För mer information, se protokoll från årsstämman samt i årsredovisning i nedanstående länkar.

Fouriertransform har avyttrat sitt innehav i Osstell AB till W&H, en innovativ leverantör av produkter och lösningar inom dentalområdet.

Osstell, baserat i Göteborg, är ett medicinteknikbolag med en unik teknik för att mäta stabiliteten och inläkningen av dentalimplantat.

Jobro förvärvar Prototals plåtverksamhet

Jobro förstärker sin marknadsposition genom förvärv av tillgångarna i Prototals plåtverksamhet. Genom förvärvet breddar bolaget sitt utbud mot marknaden. Efter förvärvet kommer Jobro att ha ca 100 anställda och en årsomsättning på ca 160 MSEK.

Per Nordberg lämnar sin anställning i Fouriertransform AB

Efter att 30 juni 2017 ha lämnat sin tjänst som VD för Fouriertransform AB, lämnar nu Per Nordberg sin anställning i bolaget.

Åsa Knutsson tillförordnad vd för Fouriertransform AB

Saminvests arbete för att skapa en ändamålsenlig organisation för den nya koncernen fortsätter. Som ett led i detta arbete har styrelsen för Fouriertransform beslutat att utse Åsa Knutsson till tillförordnad vd för Fouriertransform. Hon tillträder sin tjänst från och med 30 juni 2017. Åsa ersätter Per Nordberg.

Fouriertransform avyttrar Vicura AB till AVL

Fouriertransform, det statliga venture capital-bolaget, har avyttrat resterande aktier i Vicura AB till AVL List Gmbh, världens största oberoende företag för utveckling av drivlinesystem. Vicura, baserat i Trollhättan, är ett av väldens ledande ingenjörsbolag för utveckling av växellåds- och hybridsystem.

PowerCell har genomfört riktad emission om 225 MSEK

Det ledande nordiska bränslecellsbolaget PowerCell Sweden AB (publ) har genomfört en emission om 225 MSEK riktad till svenska och internationella investerare.