Tid:      Torsdag 26 januari kl. 15.00

Plats:   Innovatum Teknikpark, Företagens Hus, Åkerssjövägen 10, 461 53 Trollhättan

Fouriertransform, Innovatum och personer från SAABs tidigare ledning har startat det gemensamägda ingenjörsbolaget LeanNova Engineering. Ägarna och ledningen för LeanNova Engineering kommer att presentera målsättningar och strategier samt hur bolaget kommer att verka från Trollhättan. Vi kommer också att kort förklara vår viljeförklaring tillsammans med Combitech, vilket är ett viktigt mål för att integrera verksamheterna framåt.

Varmt välkomna

Per Nordberg   VD Fouriertransform AB       

Tore Helmersson   VD Innovatum AB         

Tomas Camen  VD LeanNova Engineering AB       

Niclas Fock  Vice President Combitech AB 

   

Anmälan senast torsdag den 26e januari kl. 10.00 via mejl eller mobil till:

viveca.gasslander@fouriertransform.se   Tel 08-410 40 602  Mobil 0733-233 602
elin.krusell-sandh@innovatum.se            Tel. 0520-28 93 02 Mobil 0736-229 880

Inbjudan som PDF fil