Gruppen drabbades av stora förluster under föregående år vilket resulterat i en akut likviditetskris.

Ledningen och styrelsen har sedan i höstas arbetat intensivt för att lösa problemen såväl på kort som på lång sikt men har dock tvingats konstatera att förutsättningarna för fortsatt drift inte finns.

"Trots intensiva förhandlingar med bolagets intressenter har ingen uppgörelse kunnat nås. Det är mycket beklagligt att begäran om konkurs inte kunde undvikas" säger Fouriertransforms VD Per Nordberg.

För ytterligare information: Ägarrelaterade frågor hänvisas till Per Nordberg; +46 70 234 00 95 Övriga frågor; Novacast Technologies styrelseordförande Hans Golteus; +46 70 341 22 62

www.fouriertransform.se

Fouriertransform är ett statligt venture capital-bolag som på kommersiella grunder stöder innovativa bolag och företagare som kan bidra till att vitalisera svensk fordonsindustri. Bolaget har en investeringsram på totalt 3 miljarder kronor och tillför förutom kapital även kompetens via kvalificerade medarbetare och ett nätverk av experter. www.fouriertransform.se

Fouriertransform AB, Sveavägen 17, 111 57 Stockholm +46 8 410 40 600