Bolaget registerades i december 2008 och nu är styrelsen tillsatt. Samtliga ledamöter, förutom Lars Erik Fredriksson, är nyvalda.

Ledamöterna är:

  • Lars-Olof Gustavsson, ordförande, styrelseordförande Four Seasons Venture Capital AB
  • Cecilia Schelin Seidegård, ledamot, bl.a. styrelseordförande i KTH och Systembolaget AB
  • Hasse Johansson, ledamot, chef FoU Scania AB
  • Karin Kronstam, ledamot, styrelseordförande i Svolder AB och Arbetslivsresurs AR AB, Rabbalshede Kraft AB, Praktikertjänst AB och MPT Intressenter AB.
  • Lars-Göran Moberg, ledamot, f.d. VD Volvo Powertrain, styrelseordförande Haldex
  • Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, ledamot, styrelseordförande i stiftelsen för strategisk forskning, Sintercast AB, styrelseledamot i Kongsberg Automotive och Rymdbolaget
  • Lars Erik Fredriksson, ledamot, departementssekreterare Näringsdepartementet

Fouriertransform är ett statligt venture capital-bolag som på kommersiella grunder stöder innovativa bolag och företagare som kan bidra till att vitalisera svensk fordonsindustri. Bolaget har en investeringsram på totalt 3 miljarder kronor och tillför förutom kapital även kompetens via kvalificerade medarbetare och ett nätverk av experter. www.fouriertransform.se

Fouriertransform AB, Sveavägen 17, 111 57 Stockholm +46 8 410 40 600