SciBase har signerat ett avtal med tyska medicinteknikbolaget DermoScan, som innebär att man kommer att länka ihop Nevisense och dess mätvärde, för tidig upptäckt av malignt melanom,med DermoScans dermatoskopisystem DermoGenius Ultra. DermoScans system används av flera hundra mottagningar både i Tyskland och flera andra länder.

DermoScan är en av Tysklands främsta tillverkare av digitala dermatoskopisystem. Avtalet innebär att EIS-värdet från Nevisense, via en mjukvarulösning, kommer att integreras som enstandard i DermoGenius Ultra. Det innebär att både patientdata och Nevisense mätvärden (EIS) kan delas mellan de två systemen. Lösningen underlättar såväl arbetsflödet som dendiagnostiska processen för dermatologkliniker.

- Samarbetet med DermoScan är en möjlighet för SciBase av två skäl, det ger oss dels en möjlighet att nå ut mycket bredare och samtidigt kan vi erbjuda en bättre och mer integreradlösning för klinikerna. Vi ser inklusionen av Nevisense som en parameter i DermoGeniussystemet som ett tydligt tecken på det växande intresset för Nevisense och vår metod. Vi tror attDermoScans stora nätverk kommer ha en positiv effekt på marknadspenetrationen för Nevisense, säger Simon Grant, vd för SciBase.

SciBase och Dermoscan kommer att genomföra gemensamma marknadsföringsaktiviteter av den integrerade lösningen. Genom DermoScans får SciBase möjligheten att nå nya målgrupperoch Dermoscan kommer kunna erbjuda en unik integration med Nevisense.

- Vi är väldigt nöjda med att ha kommit överens om ett samarbete med SciBase. Nevisense bygger på en spännande ny metod som perfekt kompletterar vårt digitala DermoGenius Ultrasystem.Genom att integrera våra produkter kommer vi att spara tid och förbättra patientflödet för våra kunder. Vi ser fram emot att tillsammans med SciBase få implementera gemensammaförsäljnings- och marknadsaktiviteter framöver, säger Johann Tillmann, vd för DermoScan.

Nevisense är ett värdefullt komplement till den visuella bedömningen med dermatoskop och därmed är det en tydlig fördel att integrera Nevisense och EIS-värdet med DermoGenius Ultra.För klinikerna blir det enklare att få in Nevisense och EIS-mätningen i arbetsflödet vilket kan påverka effektiviteten i vården positivt. Integrationen gör det också möjligt att via DermoGeniuskoppla ihop Nevisense med nästan alla EHR-system (patientinformationssystem) i Tyskland.

För ytterligare information besök www.scibase.com eller kontakta:
Simon Grant, VD
Tel: +46 72 887 43 99
E-post: simon.grant@scibase.com

Denna information är sådan information som SciBase Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendekontaktperson(er)s försorg, för offentliggörande den 31 januari 2017 kl. 08.00 CEST.

Om hudcancer
Hudcancer är den vanligaste cancerformen globalt och utgör nästan hälften av alla cancerfall. Det finns uppskattningar som visar att hälften av alla amerikaner som lever till 65 år kommer attfå hudcancer minst en gång under sitt liv. Malignt melanom är den mest dödliga formen av hudcancer och står för 75 procent av dödsfallen orsakat av hudcancer. Globalt diagnosticerascirka 230 000 nya fall av malignt melanom per år.

Om SciBase och Nevisense
SciBase är ett medicinteknikbolag med huvudkontor i Stockholm, som utvecklar och säljer cancerdiagnostikinstrument. Produkten Nevisense är ett hjälpmedel för detektion av maligntmelanom, den farligaste formen av hudcancer. Bolaget grundades av Stig Ollmar, forskare på Karolinska Institutet. Produkten baserar på omfattande forskning, och i den största kliniskastudien som hittills genomförts för detektion av malignt melanom har Nevisense fått resultat som visar på värdet av metoden för sjukvården. Nevisense är godkänd för försäljning inom EU(CE-märkning) och TGA-godkännande i Australien. Verktyget befinner sig i processen för ett godkännande av FDA i USA. Nevisense baserar på en metod som kallas ElektriskImpedansspektroskopi (EIS) som upptäcker maligna vävnader genom att mäta motståndet av elektriskt ström i cellerna. SciBase är noterat på Nasdaq First North ("SCIB"). Avanza är CertifiedAdviser. Mer information finns på www.scibase.com.


Om DermoScan
http://www.dermoscan.de/