SAAB      Fouriertransform

• Saabs transmissionsutveckling flyttar till nytt bolag bemannat med Saab-ingenjörer och helägt av ett investeringskonsortium
• Bolaget ska utveckla transmissioner för den internationella fordonsindustrin
• Affären är ett steg i Saabs omstrukturering och bidrar till ökad effektivitet
• Fouriertransform får möjlighet att säkerställa en unik verksamhet med en stark ingenjörsbas som kommer att stärka konkurrenskraften i svensk fordonsindustri.

Trollhättan: Saab Automobile fortsätter arbetet med att effektivisera sin organisation. Nu förs transmissionsutvecklingen som byggts upp under GM-tiden över till ett nytt företag helägt av ett konsortium lett av det statliga venture capital-bolaget Fouriertransform.

Det nya företaget, VICURA, bildas formellt vid årsskiftet och tar över cirka 50 ingenjörer från Saab Powertrain. De ska utveckla transmissionssystem för den internationella fordonsindustrin inklusive Saab. Företaget får sitt huvudkontor i Trollhättan.

Överenskommelsen med Fouriertransform är ett steg i Saab Automobiles omstrukturering till ett effektivt och oberoende företag vilket kommer att bidra till att Saab kommer bli en än mer effektiv organisation.

– Jag är mycket nöjd med den här överenskommelsen med Fouriertransform. Tillsammans med flera andra åtgärder kommer detta att sänka vår breakeven-nivå, öka vår effektivitet och därmed bidra till utvecklingen mot ett lönsamt och oberoende företag, konstaterade Saabs VD Jan Åke Jonsson när han presenterade affären.

Per Nordberg, VD för Fouriertransform: – Trenden mot outsourcing av transmissionsutveckling är helt klart i ökande. För Sverige och svensk bilindustri som helhet är det av vitalt intresse att behålla den höga kompetensen inom detta område och det är precis vad alla dessa skickliga ingenjörer från Saab har att erbjuda som konsulter.

Note to Editors:

Saab, or Svenska Aeroplan Aktiebolaget (Swedish Aircraft Company), was founded in 1937 as an aircraft manufacturer and revealed its first prototype passenger car 10 years later after the formation of the Saab Car Division. In 1990, Saab Automobile AB was created as a separate company, jointly owned by the Saab Scania Group and General Motors, and became a wholly-owned GM subsidiary in 2000. In February 2010, Spyker Cars N.V. of the Netherlands, acquired the company from GM as an independently-run business.

Saab cars reflect the brand's unique Scandinavian design ethic, which is fused with its aircraft engineering heritage. The company is a global premium car maker with a distinguished history of innovation. It is recognized for its pioneering role in turbocharging, as well as occupant safety and the introduction of flex-fuel technology through Saab BioPower. Saab Automobile AB currently employs approximately 3,800 staff in Sweden, where it operates world-class production and technical development facilities at its headquarters in Trollhättan, 70 km north of Gothenburg.

Fouriertransform is a state-owned venture capital company with a task to, on a commercial basis, strengthen the international competitiveness of the Swedish automotive cluster. The company has a total investment framework of SEK 3 billion and, in addition to providing capital, its well-qualified employees and network of experts contribute their own expertise.

Kontakt:

Saab Automobile Press Office Tel: +46 (0)520 279797
Didier Schreiber Investment Director Fouriertransform Tel: + 46 (0) 733 23 36 09
Carl Backman Investment Director Fouriertransform Tel: + 46 (0) 703 97 90 05

http://media.saab.com/
http://fouriertransform.se