An Xin Capital LLP (”An Xin”) har vid årsskiftet förvärvat samtliga aktier i Norstel AB, i vilket Fouriertransform sedan 2010 varit huvudägare. An Xin Capital LLP är en kinesisk investeringsfond med inriktning mot halvledarindustri och särskilt så kallade sammansatta halvledarmaterial (eng: compound semiconductors).

Norstel, med bas i Norrköping, utvecklar och tillverkar materialet kiselkarbid i form av kristaller, skivor och ytskikt. Huvudprodukterna är substrat till tillverkning av dioder och transistorer för energieffektiv elektronik. Norstel har under de senaste åren utvecklat och lanserat nya produkter som rönt stort intresse på marknaden, vilket lett till att bolaget står inför en kraftig tillväxt och investeringar i ökad produktionskapacitet. Genom An Xin får Norstel en stark ägare som ger bolaget goda förutsättningar att växa vidare och även att etablera sig på den kinesiska marknaden.

An Xin har uttryckt sin avsikt att fortsätta utveckla Norstel mot en marknadsledande position. För verksamheten i Norrköping sägs ägarbytet inte innebära några större förändringar, men framöver planeras investeringar för ökad produktivitet och kapacitet i både Sverige och Kina.

För ytterligare information
Per Nordberg, CEO, Fouriertransform AB, +46 8 410 40 601

Fouriertransform är ett statligt venture capital-bolag som på kommersiella grunder stöder innovativa bolag och företagare som kan bidra till att vitalisera svensk tillverkningsindustri. Bolaget har en investeringsram på totalt 3 miljarder kr och tillför förutom kapital även kompetens via kvalificerade medarbetare och ett nätverk av experter. Sedan den 1 januari 2017 är Fouriertransform en förvaltningsorganisation och dotterbolag till det nybildade statliga bolaget Saminvest i och med riksdagens beslut att omorganisera det statliga riskkapitalet.

www.fouriertransform.se